Napsali o nás www.abra.eu / reference

12.02.2015

POMÁHÁME CHYTRÉ LOGISTICE BDP WAKESTONE
WEBOVÁ APLIKACE E.STONE Z DÍLNY ABRA PŘINÁŠÍ ZÁKAZNÍKŮM BDP WAKESTONE AKTUÁLNÍ DATA O VŠECH ZÁSILKÁCH, VČETNĚ DOKUMENTACE, FAKTURACE, SLEDOVÁNI KRITICKÝCH PARAMETRŮ A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ. VŠE V UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ.

BDP Wakestone je úspěšná logistická společnost s ročním obratem přes 670 mil. Kč. Se svými 40 zaměstnanci přizpůsobuje služby klientským požadavkům, a plní tak jejich vyřčená i nevyřčená přání. 

ZALOŽENÍ FIRMY
V roce 2005 se skupina zaměstnanců z velké nadnárodní společnosti rozhodla odejít a založit vlastní logistickou firmu s názvem Wakestone. Jejich motivací bylo nabízet v místních podmínkách inovativní služby a být v segmentu kvality nabízených služeb leadrem trhu. Chtěli zákazníkům dodávat řešení na míru a pružně naplňovat jejich potřeby.

Stanislav Turek, spoluzakladatel společnosti, podnikatelskou cestu popisuje: „Chceme na trh přinášet produkty, které jsou reakcí na požadavky zákazníků“. Nikolas Paschalis, výkonný ředitel společnosti, ukazuje, kudy na to: „Náš byznys je od samého počátku o lidech a technologiích. Abychom mohli opravdu pružně reagovat na požadavky zákazníků, potřebujeme nadprůměrné zaměstnance, kteří umí rychle reagovat na změny. A špičkové IT technologie.“

Stanislav Turek, spoluzakladatel společnosti Wakestone

TECHNOLOGIE
Technologie firmě pomohly k online interakci se zákazníky. „Od prvních dnů naší firmy vyvíjíme společně s ABROU webovou aplikaci E.STONE. Jejím prvotním úkolem je nabídnout zákazníkům online data, která potřebují, např. kompletní informace o obchodním případu,“ popisuje Nikolas Paschalis. Jaké přínosy pro zákazníky aplikace má, upřesňuje Stanislav Turek: „Každý klient má k dispozici aktuální data o každé zásilce, včetně dokumentace a fakturace. Systém klienta upozorňuje na důležitá fakta a události. Navíc každému klientovi umožňuje propojení s jeho vlastním systémem přes rozhraní API.“


Stanislav Kurinec, vedoucí týmu zakázkového programování v ABŘE, o E.STONE říká: „Systém je charakteristický především tím, že je neustále vyvíjen. Přizpůsobuje se potřebám klientů, a přitom nevyžaduje větší zásah do jejich IT technologií a infrastruktury. V systému má klient k dispozici nejen tabulky s daty, ale také přehledný dashboard, na který si může uživatelsky přetahovat widgety, se kterými chce pracovat. Další charakteristikou jsou nejmodernější použité technologie (jako např. HTML5) nebo jednoduchost a přehlednost aplikace, která je pro každého klienta maximálně důležitá.“

ONLINE APLIKACE E.STONE Z DÍLNY ABRA JE NAŠE KONKURENČNÍ VÝHODA. NA ROZDÍL OD OSTATNÍCH TRACK&TRACE SYSTÉMŮ S DATY NEPRACUJE JEN PASIVNĚ, ALE I AKTIVNĚ.

E.STONE JE UCELENÝ SYSTÉM
E.STONE na straně intranetu nabízí kompletní provozní systém a obchodní agendy jako CRM, personalistiku, fakturaci nebo KPI. Na straně zákaznického extranetu předkládá podrobná zákaznická data jako informace o obchodních případech, doklady, smlouvy, statistiky apod.

PODNIKATELSKÁ CESTA
Po založení Wakestone v roce 2005 a úspěšném počátečním rozjezdu logistické podnikání výrazně ovlivnila celosvětová krize. „V době krize jsme přemýšleli, jak zákazníkům pomoci v jejich potížích, žili jsme jejich problémy. V té době se začalo podnikat opatrněji, předchozí optimismus byl ten tam. Změnila se sezónnost, firmy začaly objednávat v menších dávkách na kratší období, zrychlily se objednávací cykly, objevila se vysoká volatilita cen přeprav. Na naší straně si to vyžádalo úsporná opatření a tlak na ještě vyšší flexibilitu a kreativitu,“ vypráví Stanislav Turek. „Důkladně jsme analyzovali naše zákaznické portfolio, hlídali jsme přísněji náklady, ale hlavně jsme investovali. Krizi jsme viděli jako velkou příležitost.“

Investice v době krize a připravenost na další změny na celosvětových trzích paradoxně Wakestonu pomohly a firmu stabilizovaly.

Nikolas Paschalis, výkonný ředitel společnosti BDP WakestoneNikolas Paschalis, výkonný ředitel společnosti BDP Wakestone

JOINT-VENTURE S BDP INTERANTIONAL
V roce 2007 se vlastníci firmy rozhodli pro vytvoření společného podniku s americkou rodinnou firmou BDP International. Cílem bylo získání větší důvěry u nadnárodní klientely a získání silné podpory a zázemí. Důležitým aspektem při výběru strategického partnera byl fakt, že ačkoli je BDP globální firmou, stále zůstává firmou rodinnou s odpovídajícími hodnotami, firemní kulturou a způsobem řízení. Ty zaručují důvěru a svobodu v obchodní spolupráci.

PODLE ZPŮSOBU, JAKÝM ZÁKAZNÍK S ONLINE APLIKACÍ E.STONE PRACUJE, JSME SCHOPNI LÉPE PŘEDVÍDAT, JAKÉ POTŘEBY MŮŽE NÁŠ ZÁKAZNÍK MÍT, PŘÍPADNĚ, JAK MU MŮŽEME POMOCI, ABY PRACOVAL JEŠTĚ EFEKTIVNĚJI.

JEN SVŮJ BYZNYS

Aby BDP Wakestone mohla zvládnout obrovskou šíři služeb, volí jednoduchou taktiku: „Soustředíme se jen na naše kompetence, vše ostatní outsourcujeme. Chceme věci řídit, ale ne v přímých nákladech,“ shrnuje způsob podnikání Stanislav Turek. Firma tak s pouhými 40 zaměstnanci a ročním obratem přes 670 mil. Kč zvládne ročně odbavit přes 20 000 leteckých, námořních a pozemních zásilek.

Zdroj: http://www.abra.eu/reference/podnikatelske-pribehy/bdp-wakestone

Zpět
DOBRÝ ANDĚL DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážného onemocnění dostaly do složité životní situace. Veškeré příspěvky se k potřebným dostávají do posledního haléře. Více na www.dobryandel.cz