Jaký dopad bude mít Brexit na pohyb vašeho zboží do či z Velké Británie

Napsal uživatel stan.turek dne Pá, 10/04/2019 - 14:56

Vláda a celní orgány UK připravili řadu opatření, která mají zjednodušit celní řízení a předcházet tak prodlevám v dodavatelských řetězcích mezi UK a EU.

V principu bude pohyb zboží velmi podobný stavu před Brexitem. Zboží směřující z EU do UK bude předhlášeno do celního systému a kamiony nebo kontejnery budou moci bez zdržení na hranici UK pokračovat do místa vykládky. Pouze v případě nařízené celní kontroly (Border Force) nebo veterinární kontroly budou vozidla nebo kontejnery nasměrovány do místa kontroly v místě vstupu do UK (většinou v RORO přístavech). To je ovšem opatření, které běží již nyní před Brexitem.

 

Jaké jsou hlavní nutné předpoklady pro hladký průběh přepravy a celního odbavení?

Dovozce nebo vývozce v UK bude muset mít britské číslo EORI  (UK EORI)

Dovozce, který obchoduje s EU, bude zároveň muset mít EU EORI číslo, evtl. pokud používá celního deklaranta v EU, postačí registrace EU EORI daného deklaranta.

 

IMPORT DO UK Z EU

Každá zásilka musí být předhlášena v celním systému UK před vstupem do UK, ideálně ještě před check-in na trajekt nebo vlak.

Správně předhlášené zásilky budou pokračovat do místa určení ve stejném režimu jako tomu je dnes.

Po příjezdu do místa určení se zboží smí bez odkladu vyložit

Další komunikaci s celním úřadem vede importér nebo jeho celní zástupce

 

EXPORT Z UK DO EU

Každá zásilka musí být UK exportérem nebo jeho celním deklarantem předhlášena v celním systému UK  (Export Declaration a Exit Summary Declaration). Zásilka obdrží MRN

Na základě předhlášení vydá celní úřad povolení k odeslání zásilky (Permission to Progress)

Zásilka se může naložit a rovnou najet na trajekt nebo vlak. Po check-in se automaticky ukončí UK exportní režim.

 

Británie je připravena. Na rozdíl od EU – tady ještě nevíme, v jakém režimu vstoupí zásilky z UK do území EU. Možné jsou různé scénáře – např.nutnost vystavit tranzitní dokument na vstupu do EU (tak jako je tomu v případě dovozu ze Švýcarska nebo Norska) nebo možnost předhlásit zásilku do systému EU a proclít až na místě doručení zásilky.

V případě dotazů nás kontaktujte na sales@wakestone.cz

Sledujte novinky na našem Fb