Nařízením IMO 2020 redukce exhalací u lodí nekončí aneb nejkratší cesta není vždy ta nejvýhodnější

Napsal uživatel stan.turek dne Čt, 09/05/2019 - 16:08

Dalším zajímavým rokem pro lodní průmysl bude bezpochyby rok 2025. IMO ve své snaze snížit emise skleníkových plynů o polovinu oproti roku 2014 nařídilo, že do roku 2025 musí všechny lodě snížit svůj EEDI (Energy Efficiency Design Index) o 30% oproti referenčnímu období průměrné efektivity lodí mezi roky 1999 - 2009. Tento krok se nesetkal s přílišným nadšením mezi rejdaři a operátory lodí, kteří se mu budou muset za vysokou cenu přizpůsobit. IMO se pro toto nařízení rozhodlo z důvodu podpoření rychlejšího snížení emisí skleníkových plynů. Pravdou je že zlepšením efektivity lodních motorů a jistým změnám v provozu lodí je možné zásadně snížit podíl skleníkových plynů produkovaných námořní dopravou. Kvalitní a efektivní řešení, které by pomohlo zcela odstranit emise skleníkových plynů je stále v nedohlednu a proto je zcela na místě vylepšovat efektivitu provozu lodí, která je v mnoha případech stále zoufale nízká. 

 

Co je EEDI?

 

EEDI je standard pro stavbu lodí, platný od roku 2013 pro všechny novostavby a vycházející z referenční průměrné energetické efektivity lodí, postavených mezi roky 1999 - 2009. Index stanovuje maximální povolené množství CO2 vypuštěné do atmosféry lodí za účelem převezení jednotky nákladu na jednu námořní míli. Zjednodušeně je to maximální počet gramů CO2 vyprodukovaných při převozu jedné tuny nákladu na jednu míli. To znamená, že čím menší EEDI, tím více je loď energeticky efektivní. Maximální povolené množství emisí se počítá zvlášť podle velikosti a typu lodě. Pro představu – je to obdobný parametr, který se již nyní spolu se spotřebou uvádí a sleduje v automobilovém průmyslu ((g CO2/km)

Důležité také je, že se EEDI musí snižovat každých pět let o 10% počínaje rokem 2015 (po uplynutí dvouletého přechodného období). Další snížení exhalací je již tak masívní, že rejdaři nemohou spoléhat na úpravy na poslední chvíli.

EEDI je mechanismus, který nechává rejdařům a designérum lodí volnou ruku ve výběru technologií a způsobu snížení emisí skleníkových plynů, pokud se budou držet nastaveného schématu. Jak už bylo zmíněno, povolené emise se počítají pro různé typy lodí - za tímto účelem stanovilo IMO následující kategorie: Kontejnerové lodě, bulkery, tankery, plynové tankery, chladící lodě, general cargo, LNG tankery a lodě typu Ro-Ro. Tyto typy lodí produkují 85% všech CO2 emisí světové flotily. 

 

Jak lze EEDI efektivně snížit?

 

Všechny snahy o snížení indexu začínají v lodní strojovně. Palivová účinnost klasických lodních dvoutakntních motorů je zhruba 49% při středních až vyšších otáčkách. To znamená, že pouze polovina energie vyprodukované spálením jednotky paliva je přetavena na výkon na hřídeli. Otázkou tedy je jak využít zbytkovou energii / teplo, takzvaný Waste Heat. Část této energie je využita na pohon turbodmychadla, ohřev vody v bojleru, pohon hřídelového generátoru elektrické energie nebo využita v chladících systémech. Dále je důležité zabránit úniku tepla vhodnou izolací rozvodů. Technici se v současné době zaměřují na co nejefektivnější využití zbytkové energie vylepšováním stávajících technologií. EEDI není ale jen o motoru, jak by se mohlo zdát. Také hydrodynamika hraje významnou roli - tedy tvar trupu, nové typy přídí a efektivita lodního šroubu mohou zásadně snížit EEDI. Stávající lodě mohou dostat vylepšené nátěry, které zabrání akumulaci polypů na trupu lodi a zmenší jeho odpor. Také navigátoři mohou přiložit ruku k dílu při plánování tras, které povedou mimo protiproudy a oblasti se zhoršenými hydrometeorologickými podmínkami s využitím “Following Winds”. Tím vším se dá zásadně zmenšit spotřeba paliva na ujetou míli a jak ví každý námořník - nejkratší cesta není vždy ta nejvýhodnější…

Pozitivní zprávou je, že podle výzkumu organizace Transport&Environment již tři čtvrtiny všech novostaveb (zejména kontejnerové lodě a general cargo) splňují EEDI nároky pro rok 2025,. To vede IMO k úvahám o zpřísnění limitů a vytvoření benchmarku podle 10% energeticky nejefektivnějších lodí v každém lodním typu. 

 

 

Zdroj: IMO.org, Lighthouse.nu, transportenvironment.org

 

 

 

Sledujte novinky na našem Fb