Nebezpečné zboží v námořní dopravě - důsledky nesprávné deklarace IMO carga

Napsal uživatel stan.turek dne Po, 08/12/2019 - 11:34

Podíl kontejnerů s nebezpečným zbožím v námořní přepravě dosahuje 5-10%  celkového množství. V poslední době se vyskytlo několik nebezpečných situací (požárů a výbuchů) jak přímo při přepravě na moři, tak při skladování kontejnerů na terminálech přístavů. Tyto situace jsou povětšinou důsledkem nesprávné deklarace nebezpečného zboží. Pro námořní dopravu platí striktní pravidla, které nebezpečné látky se mohou skladovat a lodit vzájemně vedle sebe.

Rejdaři a přístav proto zpřísňují kontroly kontejnerů s nebezpečným zbožím. Náhodné kontroly budou porovnávat soulad údajů v dokumentaci ke kontejnerům se skutečným obsahem kontejnerů. Jakékoli odchylky vyústí, podle svojí závažnosti, v řadu postihů od vysokých pokut, po vyřazení takových kontejnerů z přepravy a jejich zadržení dokud nebude provedena úhrada pokuty. Hapag Lloyd již oznámil, že nesoulad v dokumentaci nebezpečného zboží a skutečně loženým zbožím v kontejneru bude od 15.9.2019 penalizovat pokutou ve výši 15.000,00 USD/kontejner. Jiní rejdaři uvažují o pokutách ve výši až 35.000,00 USD/kontejner.

Za vším hledejme oprávněnou snahu přístavů a lodních společností chránit bezpečnost přístavního a námořního personálu, jakož i ochranu majetku.  Věnujte správné deklaraci zboží náležitou pozornost, v případě pochyb se obraťte na svého bezpečnostního poradce nebo na náš vyškolený personál.

Zdroje

https://theloadstar.com/carriers-to-fine-rogue-shippers-for-misdeclared-goods-in-containers/

www.hapag-lloyd.com

Sledujte novinky na našem Fb