Newsletter 03 21.2.2022

Napsal uživatel stan.turek dne Po, 02/21/2022 - 12:35

AKTUÁLNÍ SITUACE V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ

 

 

 

 

ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVY

 

Vliv napětí mezi Ruskem a Ukrajinou na železniční přepravy mezi

Evropou a Čínou.

 

Riziko možného vojenského konfliktu na území Ukrajiny ovlivňuje i routing vlaků železniční přepravy mezi Čínou a Evropou. Operátoři včas zareagovali a posunuli své trasy více na sever – a tedy dále od možných ohnisek případného konfliktu. Dokážeme se těmto oblastem dokonce zcela vyhnout směrováním vlaků přes Smolensk, přes Oršu a kolem Minsku v Bělorusku na hranici v Brestu anebo dokonce do Petrohradu/Usť Lugy. Železniční přepravy tak nadále zůstávají bezpečnou variantou přepravám námořním.


 

 

 

 

Importní sazby klesají,

kapacity je dostatek.

 

Sazby pro přepravy po železnici postupně klesají. Nůžky mezi sazbami za železnici a námořní se opět poněkud sevřely. Přeprava po železnici pak jistě stojí za porovnání a zvážení k přepravě po moři. Rozdíl v ceně může být přijatelný s ohledem na dostatečnou kapacitu vlaků a rychlost přepravy.


 

 

 

 

 

NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY

 

 

Tarifní vyjednávání s odborovými svazy přístavních dělníků v USA –

očekávají se problémy s odbavováním námořních zásilek v severoamerických přístavech

 

ILWU (International Longshore and Warehouse Union) je vlivná odborová skupina zastupující zájmy přístavních dělníků v přístavech na západním pobřeží USA a Kanady. Vyjednávání odborů se zaměstnavateli nebyla nikdy jednoduchá a zpravidla vedla k pomalejšímu odbavování lodí a kontejnerů. Poslední vyjednávání v roce 2015 vedlo k největší kongesci přístavů, která byla do té doby v oblasti zaznamenána. Obtížná vyjednávání se dají očekávat i letos – i vzhledem k dosavadním opatřením proti šíření nákazy covid19. Již několikrát jsme zmiňovali, že bázové přístavy USWC (Long Beach/Los Angeles, Oakland a další) jsou již beztak několik měsíců přeplněné a nestačí odbavovat lodě přijíždějící z Číny.  Lze očekávat, že významná část zásilek bude přesměrovávána do amerických přístavů v Mexickém zálivu a na východním pobřeží USA, hovoří se až o 60% nárůstu. Tedy i tyto přístavy se budou muset vypořádat se zvýšeným objemem příchozích a odchozích zásilek a velká kongesce se rozšíří i sem. Potrefeny tak budou i zásilky mezi Evropou a USA. Je na to potřeba pamatovat při plánování přeprav a vytvářet si pokud možno včas dostatečné zásoby zboží či komponentů. Stávající kontrakt vyprší v červenci, jednání se povedou od dubna. V tomto časovém období bude situace nejnapjatější.

 

Exportní námořní přepravy

 

Do mnoha destinací jsou lodě vyknihované na 3-4 týdny dopředu (hlavně do USA, Latinské Ameriky). Zlepšuje se kapacitní situace do přístavů v Číně a JV Asii. Přetrvává nedostatek kamionů pro nakládky exportních kontejnerů v dopoledních hodinách. Přetížené přístavy, plné lodě jsou i v přístavech ve Středomoří (zejména Severní Afrika) a také Turecko. Toto platí jak v exportním, tak importním směru. V případě Turecka monitorujeme alternativní možnosti přepravy – v případě zájmu nás kontaktujte na sales@wakestone.cz

 

 

Importní námořní přepravy

 

 

Potíže dělají změny na poslední chvíli. Pokud výroba v Číně nestíhá vyrobit zboží včas a v plném množství – tzn. posune těsně před nakládkou termín její připravenosti nebo změní typ kontejneru, vzniká riziko, že se kontejner nedostane na další loď a navíc bude účtován v plné výši cancellation fee, kterým se rejdaři brání takovýmto změnám a případnému nevyužitému místu na lodi. Znovu tedy připomínáme, aby si kupující ještě před knihováním zásilky pečlivě ověřil s dodavatelem definitivní připravenost zboží k nakládce.

 

 

Importní LCL jako součást záložního plánu?

 


 

Pokud má váš dodavatel v Číně potíže s dodržováním termínů výroby nebo není schopen ke stanovenému datu vyrobit všechno nasmlouvané zboží, doporučujeme zvážit lodění alespoň částečného množství. Šetříte tak čas, předcházíte riziku účtování cancellation fee při čekání na celou zakázku a máte šanci dostat včas na trh alespoň část zboží nebo materiál do výroby.

 

 

Dvojí úroveň  FCL sazeb z Dálného východu

 

 

Poptávka po lodním prostoru pro FCL zásilky nepolevuje ani po skončení oslav Čínského nového roku. V přístavech je stále dostatek carga, které se nestihlo odlodit před CNY. Objevují se však první náznaky, že by sazby mohly v následujících týdnech mírně klesat. Při každé poptávce přepravy je třeba upozornit, zda zásilka spěchá a musí být naloděna v nejbližším termínu po nakládce anebo nakládka i lodění mohou počkat, protože dodávka zboží není z časového hlediska nikterak akutní. Velmi výrazně se mohou lišit výlohy za dopravu. Spěchající zásilka si bude muset připlatit, zatímco zboží bez konkrétního požadavku na nakládku a lodění může být přepraveno za výrazně výhodnějších podmínek.

 

 

INTERMODÁLNÍ PŘEPRAVY

 

 

Větrné bouře a fronty, které přechází v posledních dnech přes Evropu mají mimo jiné za následek přerušování provozu kontejnerových terminálů v Hamburgu a Bremerhavenu a omezují také provoz na železničních tratích spojujících tyto přístavy s překladišti v České republice. Dochází tak a ještě bude docházet (blíží se další bouře) ke zpožďování odbavování a doručování importních i exportních zásilek. Bohužel přes veškeré úsilí naše i našich partnerů mohou vznikat vícevýlohy (především demurrage/detention), které by musely být účtovány majiteli zboží.

 

Sledujte novinky na našem Fb