Newsletter 10112020

Napsal uživatel stan.turek dne Út, 11/10/2020 - 10:29

Stále nestabilní situace na linkách mezi Asií a Evropou

Chaotický růst cen za přepravy kontejnerů z Evropy do Asie, ale i opačným směrem z Asie do Evropy zatím nekončí. Důvodů je více. Jeden podstatný je, že rejdaři stále „přiškrcují“ kapacitu lodí, aby nedošlo k situaci, že na trhu bude převis kapacity nad poptávkou. Taková situace vždy vyvolala nekontrolovatelný pád cen a spolu s ním uvrhla ekonomiku rejdařů do červených čísel. Na listopad je plánováno několik „blank sailingů“ – tedy vynechání odjezdů především z Číny. Dočasně přidaná kapacita (extra loaders), která napomohla odlodění tisíců kontejnerů nahromaděných v čínských přístavech, bude zase z tradelane odebrána. Zároveň u některých spojení dochází k výměně menších lodí za větší – a než se tato výměna dokončí, budou vynechány odjezdy z některých čínských přístavů.

Velkým problémem dneška je ale zejména nedostatek prázdných kontejnerů a jejich dostupnost tam, kde jsou potřeba. Rejdaři v průběhu pouhých šesti měsíců čelili dvěma protichůdným výzvám. Během utlumení výroby a obchodu v první vlně pandemie Covid-19 hledali levná místa pro uskladnění nepotřebných prázdných kontejnerů, prodlužovali dobu dopravy na cestě mezi Evropou a Asií obeplouváním Mysu Dobré naděje a nabízením „skladu na cestě“ pro kontejnery naložené zbožím, které náhle nespěchalo na vykládku do svého místa určení.  Nyní je situace zcela opačná, prázdných kontejnerů je nedostatek. Někteří rejdaři uvádí, že počet kontejnerů, které jsou k dispozici na terminálech je schopno pokrýt potřebu jen na další 2 týdny. Investice do výroby nových kontejnerů byly kvůli obavám z vývoje trhu velmi utlumeny a to jak ze strany rejdařů, tak ze strany leasingových společností, které své kontejnery pronajímají rejdařům. Staré a poškozené kontejnery jsou šrotovány, ale nepřichází za ně náhrada v adekvátním množství.  Nemluvě tom, že nezanedbatelné množství jich je na špatném místě (Austrálie, Nový Zéland, nebo třeba Čína, kde, specificky,  jsou kontejnery naložené kůrovcovým dřevem využívány i několik týdnů jako dočasné sklady). Rejdaři proto hledají cesty, jak zrychlit oběh kontejnerů – například zkracováním lhůt pro vyzvednutí kontejneru před nakládkou a jistě nebudou tak ochotni vycházet vstříc požadavkům na prodloužení volné lhůty pro skladování kontejnerů po příjezdu kontejnerů do přístavů určení.

sales@wakestone.cz

 

Železniční přepravy z Číny

Již několikrát jsme se v našem newslettru zmiňovali o různých možnostech železniční kontejnerové přepravy zboží  z Číny. A protože se jedná o druh přepravy, který se vyvíjí velmi překotně a již se stal reálnou alternativou k námořním a leteckým přepravám, rozhodli jsme se, že vám organizaci těchto přeprav přiblížíme v malém seriálu podrobněji. Věříme, že vám pomůže snadněji pochopit aspekty tohoto druhu přepravy, její výhody, ale i úzká hrdla, se kterými je třeba při plánování dodávek zboží počítat.

Pro dnešek trochu obecněji:

Správná volba přepravy Vašeho zboží je často těžkým rozhodnutím. Zvolit nejlevnější cestu po moři je fajn pokud nespěcháte a jste schopni tolerovat zdržení v přístavu odeslání nebo na trase do Evropy. Může však přijít draho, pokud se nestihne očekávaný termín dodání. A situace v námořní dopravě (prodlužující se tranzitní časy, nedostatek kontejnerů, „rolování“ kontejnerů) jistotu dodání „on time“ vpravdě nezvyšuje. Letecká přeprava má sice nejkratší dodací lhůty, ale také zásadně vyšší náklady na přepravu. Vhodná je pro velmi urgentní zásilky nebo zásilky s vysokou hodnotou, které dopad vysokých dopravních nákladů tak nějak snese. Je-li tedy doba přepravy po moři přesahující reálně 40 dní příliš dlouhá, ale zároveň nepotřebujete mít zboží dodané do týdne, je přepravní doba z domu do domu kolem 28 dnů zcela dostačující!

Proto je na trhu k dispozici zlatá střední cesta, po železnici. Ta se od roku 2006/2007 a prvních vlaštovek v podobě ucelených nepravidelných vlaků pro velké firmy jako Foxconn , Phillips atd. stala už běžnou součástí nabídky transportních možností na trase z nebo do Asie.

Od počátků, kdy byly možné přepravy pouze v režimu FCL, došlo k výraznému posunu. Celokontejnerové (FCL) zásilky, stejně jako ty kusové (LCL), je možné přepravovat v obou směrech, tedy v importním i exportním. Zásilky je možné pojistit, je možné je převážet v kontrolovaném teplotním režimu (reefer kontejnery), pod akreditivem, samozřejmostí je celní odbavení a další návazné služby. Umíme se vrátit i na samý počátek a nabídnout vám ucelený vlak.

Pro přepravu zboží využíváme hlavní čínské železniční terminály Xi’an, Suzhou, Wuhan, Chongqing, Chengdu, Zhengzhou, Changsha a další. Cenová politika a frekvence odjezdů se liší nejen terminál od terminálu, ale může se lišit, díky dotační politice čínské vlády, pro stejný terminál v jiném čase. Odjezdy nabízí operátoři nejčastěji 1x týdně, ale s přibývající poptávkou se zejména ze samotné Číny frekvence odjezdů zvyšuje na 2-3x v týdnu.

Nabídka roste nejen v počtu odjezdů a nabízených služeb, ale i geograficky.

Odjezdy z Koreji (Incheon), Taiwanu, Japonska a Vietnamu jsou již standardem, i když u některých zemí jsou přepravy zatím pouze celokontejnerové a jedenkrát týdně.

Přepravy nemusí být pouze ze dveří do dveří, ale i pod jinými dodacími podmínkami, jako je např. FOB. Pokud odesílatel požádá o dodání do nejbližšího CFS vlakového operátora, pak jsme schopni zajistit dodání na terminál, odkud Vaše zboží bude v kontejneru odjíždět.

rail@wakestone.cz

 

 

 

Krátké zprávy nakonec.

Pozemní přepravy

S nárůstem přeprav a různých omezení dochází opětovně k prodloužení čekání na odbavení na hranicích. Aktuálně je nejhorší situace při vjezdu do Švýcarka, na maďarsko-rumunské hranici a při vjezdu z Chorvatska do Slovinska (máme aktuální zkušenost z minulého týdne, kdy nám na hranicích stál kamion 26 hodin). Tím samozřejmě dochází k prodloužení času přepravy.

 

Námořní přepravy

Na moře byla spuštěna již druhá kontejnerová loď typu megamax (o kapacitě 23112 TEU) poháněná LNG. Jejím majitelem a provozovatelem je francouzská společnost CMA-CGM. Celkem se jedná o objednávku 9 stejných lodí, poháněných tímto palivem. Lodní motory na zkapalněný zemní plyn jsou z hlediska zplodin (CO2, SOx, pevné částice) zdaleka nejčistším pohonem. Ostatní dvě funkční alternativy (nízkosirné palivo anebo použití filtrů zplodin/scrubberů pro vysokosirná paliva) jsou na tom hůře. Nevýhodou LNG je omezená možnost tankování tohoto paliva. Podobná situace jako známe z provozu motorových vozidel. Čerpacích stanic na benzín a naftu habaděj, LNG zatím na okraji zájmu.

 

 

Sledujte novinky na našem Fb