Newsletter 1.6.2020

Napsal uživatel stan.turek dne St, 06/03/2020 - 09:13

LCL námořní přepravy

LCL přepravy s běžnými přepravními dobami fungují bezproblémově jako ve starých dobrých časech. Někde si co-loadeři přiráží malý poplatek jako kompenzaci za zvýšené náklady za pořízení hygienických pomůcek a dezinfekci.

Na exponovaných linkách lze nově využít zrychlených servisů, které vychází vstříc požadavkům na kratší přepravní dobu.

Z některých čínských přístavů lze využít sea-air servisu, který se od tradičního routingu liší tím, že sběrný kontejner jede po moři do Los Angeles, kde je přeložen na letadlo do Evropy. Výsledný čas přepravy je 14-16 dní a vrací to do hry tuto variantu, protože vlakové přepravy nyní čelí poměrně citelným zpožděním, jak píšeme níže. Oproti běžnému sea-air servisu má tento produkt tu výhodu, že zatímco co-loadeři jsou zvyklí sbírat a konsolidovat malé zásilky, běžný sea-air je vhodnější pro větší objemy.

Při přepravách do USA je k dispozici servis s prioritním odbavením a doručením po USA. Celkový tranzitní čas je až o třetinu kratší. Doručení po USA je od 2 do 5 dnů podle vzdálenosti. Jedná se nepochybně o velmi zajímavou nabídku – při dnešních cenách a možnostech letecké přepravy, kdy větší zásilky jsou stejně děleny na několik letů a celková doba se prodlužuje. A to za ceny, o kterých se nám před rokem ani nezdálo.

FCL importy z Ningba a Shanghaje

Doba přepravy z těchto přístavů se prodlužuje až o 60%. Razantní seškrtání odjezdů lodí z Číny způsobilo nedostatek kapacity lodního prostoru. Jestliže jsme byli zvyklí na přepravní dobu ze Shanghaje do Hamburgu 32 dní, dnes to může být i 50 dní. Anebo se na 32 denní přepravní dobu čeká 3 týdny, což ve výsledku vyjde nastejno a ještě se na vás bude zlobit dodavatel, že se mu vaše zboží válí na skladě. Lze tedy dostat do Evropy zboží v termínech, na které jsme byli zvyklí?  Ano, ale je to nutno řešit individuálně po dohodě s naším zákaznickým servisem, který pro vás najde nejvhodnější variantu.  Ocean.import@wakestone.cz

 

 

 

Železniční přepravy z Číny

Hlášení zpoždění:

aktuálně jsou avizovaná četná a častá zpoždění na odjezdech i dojezdech vlaků. Zpoždění na odjezdech jsou zapříčiněna častými celními kontrolami, velkým množstvím kontejnerů čekajících na odjezd a nedostatkem prázdných vagonů. Zpoždění na příjezdu do Evropy zapříčiňuje nedostatek vagonů s evropským rozchodem a rekonstrukce trati na přechodu Brest/Malaszewicze. Celková doba přepravy tak může dosáhnout až 30 dní. Dobrá zpráva je, že námořní přepravy mají zpoždění ještě větší😊.

Druhy zboží, které železniční operátoři nechtějí obecně přijímat k přepravě

Komodity, které nejsou obecně akceptovány pro železniční přepravu: drugs, batteries, magnets, toners, dairy products, bottled beer & wine, spirits, meat products, food supplements, pet food, goods with operational liquids. Výjimky na dotázání na rail@wakestone.cz

 

Pozemní přepravy

Fronty na hranicích, s výjimkou Švýcarska, zmizely. Obnovili jsme přepravy i do Itálie za standardních cenových podmínek a to včetně přeprav nebezpečného zboží ADR.

Sledujte novinky na našem Fb