Newsletter 17.7.2020

Napsal uživatel stan.turek dne Pá, 07/17/2020 - 10:24

Vietnam a EU jdou proti proudu

Ve světle současného protekcionismu a vytváření bariér volného obchodu působí jako osvěžení uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA). Smlouva vstupuje v platnost 1.8.2020 a postupně odstraní 99% cel mezi oběma stranami smlouvy. Hned od 1.8.2020 bude eliminováno clo u 65% položek vývozu z EU do Vietnamu, zbytek bude postupně odbouráván během následujících 10ti let. V první vlně bude odstraněno clo u položek investičního charakteru jako jsou stroje a strojní zařízení, ale i u skla nebo hraček. Importy z Vietnamu do EU nebudou od 1.8.2020 zatíženy clem v 71% položek, zbytek bude postupně eliminován v následujících 7 letech. Smlouva obsahuje i kapitoly týkající se ochrany duševního vlastnictví, ochraně investic apod. Smlouva bude dále akcelerovat pohyb zboží mezi Vietnamem a EU. Již nyní je Vietnam vítanou alternativou k Číně pokud se týče výroby textilu, obuvi, součástek jízdních kol apod. Pokud vás zajímá jestli se eliminace cel týká vašeho stávajícího nebo potenciálního obchodu, obraťte se na nás, zjistíme u našich nebo vietnamských celních orgánů. sales@wakestone.cz

 

Nedostatek kapacity z Asie (především Číny) do Evropy přetrvává

Situace s dostupnou kapacitou pro námořní přepravy z Číny do Evropy se nelepší. Celková týdenní kapacita k 1.6.2020 dosáhla podle zdroje Alphaliner hodnoty 361tisíc TEU, což představuje výpadek oproti stejnému období loňského roku 74tisíc TEU (-17,1%). Níže uvedený graf ukazuje jaké výpadky mají jednotlivé aliance.

 

Graf (zdroj Alphaliner): srovnání kapacity tradelane Asia – Europe Trade 2019 vs. 2020. Modře označena situace v červnu 2020, oranžově – stejné období 2019
 

Vzhledem k tomu, že poptávka po lodním postoru je pro rejdaře stále nepředvítatelná, zůstávají odstavené lodě stále mimo servis. Prozatím jsou v tomto ohledu rejdaři disciplinovaní, což jim zajišťuje stabilitu cen. Dokonce to vede k situaci, že lépe placené zboží má přednost před cargem s vyjednanými nízkými cenami za dopravu.

Především v hlavních čínských přístavech se hromadí naložené kontejnery čekající na svůj odjezd a dochází k posunům lodění o týden, dva i více. Vzniklé nahromadění kontejnerů (tzv. Backlog) donutilo jednu alianci k mimořádnému kroku, kdy v týdnech 30-33 přidá mimořádně po jednom odjezdu, aby se nahromaděné kontejnery odvezly a předešlo se dalšímu rolování. Bohužel se jedná o jednorázový krok, který nebude mít žádný zásadní vliv na dlouhodobou kapacitu a tedy i cenovou úroveň.

Nejvhodnější lodění z hlediska času a nákladů poptávejte na ocean.sales@wakestone.cz

 

Logistické řetězce v Indii stále s omezeními

Karanténní opatření v celých regionech v Indii zdaleka nekončí. Některé státy prodlužují mimořádná opatření (lock-down) o dalších 15 dní, jiné až o 30 dní. Níže uvádíme stručné informace v jednotlivých důležitých dopravních uzlech v Indii:

Mumbai, Tuticorin – lockdown do 31.7.2020, kusové zásilky a rozvozy kontejnerů po silnici trpí nedostatkem řidičů

Bangalore – lockdown do 22.7.2020

Delhi, Chennai, Cochin– pracují víceméně v normálním módu

Ocean.sales@wakestone.cz

 

Letecké přepravy

Přestože pasažérských letů je globálně stále pomálu, kapacita pro letecké cargo se postupně zlepšuje, alespoň na nejdůležitějších tradelanes.

Importy z Číny – na trhu je relativně dostupná kapacita, standardně se zboží z hlavních letišť v Číně do ČR dostane během 3-5 dnů

Importy z USA -podobná situace, volnou kapacitu lze najít

Exporty z Prahy do Asie  nebo USA- lety jsou obvykle vyknihované na 3-5 dnů dopředu  

Pokud knihujeme včas, k prodlevám nedochází, stejně tak při použití příplatkového expresního servisu se do letadla dá dostat velmi rychle.

Aerolinky postupně navyšují kapacity: Qatar Airways  přidali do Prahy další letadlo , Emirates budou od 2.8. létat do Prahy opět 3x týdně, což dále pozitivně ovlivní kapacitní situaci.

 

 

Jak to vypadá na odstavených lodích

V článku výše zmiňujeme vynechaná lodění – což v praxi znamená, že rejdař někde uváže lodě. Existují dvě možnosti – hot lay-up a cold lay-up. Hot lay-up znamená, že loď stojí na kotvě, běží většina agregátů a přístrojů a na palubě je posádka, která dozoruje správný chod agregátů a přístrojů a hlídkování. Loď tak může být nasazena na linku v řádu několika dnů.

Naproti tomu cold lay-up znamená, že rejdař najde vhodnou, bezpečnou lokaci, kam loď odstaví (zpravidla bezpečný záliv). Lokace odstavení lodi musí zároveň být poblíž přístavů, kam v případě potřeby  může loď rychle dojet a zařadit se zpět do liniového provozu. Posádka vypne až na výjimky veškeré agregáty a přístroje a loď zcela opustí. Dozorování lodi zajišťuje pozemní personál v místě zakotvení (zpravidla jsou to bývalí námořníci). Dohlíží na to, zda je loď stále bezpečně uvázána, sledují chod zařízení, která zbyla v chodu atd. Restartování takto odstavené lodi trvá až 3-4 týdny. Nejprve je třeba připravit loď pro návrat posádky (mimo jiné zajistit osvětlení, fungování chladících a mrazících místností, doplnit pitnou vodu a jídlo). Následně se zprovozní přístroje na kapitánském můstku, ve strojovně, zkontroluje se a připraví nákladové prostory. Z důvodu omezené možnosti létání, je momentálně největší potíží dostat na loď posádku, která je v drtivé většině mezinárodní.

Takto má odstavené dvě lodě car carrier Wallenius Wilhelmsen v jednom z bezpečných norských fjordech (foto: WWL)

20200529 120011

20200529 120118

Sledujte novinky na našem Fb