Newsletter 18012021

Napsal uživatel stan.turek dne Út, 01/19/2021 - 10:08

BREXIT podle očekávání

Přepravy zásilek z UK pozemní cestou– tranzitní celní odbavení

Po podepsání dohody o Brexitu mezi UK a EU na poslední chvíli se od 1.1. všichni vrhli do ledové vody nových pravidel vzájemného obchodu, aniž by měli možnost vyzkoušet, jak moc je ta voda studená a jak se na skok do ní co nejlépe připravit.

Vznikla tak nově povinnost plně dodržovat celní formality v UK i EU. U importních přeprav problém není ani tak ve formalitách, které je potřeba plnit v UK – zde díky masivní osvětě např. prostřednictvím webinářů UK ambasád, která Brexitu na podzim loňského roku předcházela, mají účastníci obchodu poměrně jasno, co kdy a jak dělat a infrastruktura na UK straně je víceméně připravena a funguje.

Problém v současné době vzniká, když je potřeba vyřešit vystavení tranzitního celního dokladu pro přepravu zboží z UK (jakožto ze třetí země) po území EU až na celní úřad vyclení. Tradiční celní spedice, které se specializují na hranicích mezi EU a třetími zeměmi na tento typ služby, v tuto chvíli většinou nemají kapacity na nové zákazníky z řad dopravců, dopravních spedic atd.

Dochází tak k tomu, že kamiony s náklady v důsledku této chybějící formality zůstávají zaseknuty v UK (protože bez ní není možné knihovat trajekt a vstoupit do EU) a zoufale shánějí někoho, kdo by jim „téčko“ vystavil. Následkem toho, jak už se lze dočíst v médiích, dochází k narušení dopravních toků i u velkých balíkových operátorů a velkých obchodních řetězců. BDP-Wakestone jako součást silné sítě BDP International však prostřednictvím kolegů specialistů z BDP France je schopna nabídnout vystavení „téčka“ i pro zásilky, které přímo nepřepravujeme. Potřebujete-li v tomto směru pomoci, neváhejte se obrátit na sales@wakestone.cz  

 

První letecká společnost zavádí přirážky na přepravy z UK do EU letišť

Lufthansa zavádí bezpečnostní přirážku na zásilky přepravované kamiony z UK na letiště v EU (tzv.RFS – road feeder service). Po Brexitu neuznává EU zásilky přepravované tímto způsobem jako zabezpečené (secure) a zásilky musí být před odletem do dalších destinací např. z Frankfurtu podrobeny opětovné bezpečnostní kontrole (screening, rentgen)

 

Short sea terminály očekávají zahlcení terminálů a zpožďování zásilek

Výměna zboží mezi UK a EU se v principu realizuje těmito nejdůležitějšími způsoby přepravy

  1. Kamiony (buďto na vlacích tunelem nebo na RORO lodích/trajektech)
  2. Po železnici (ucelené vlaky jsou přepravovány RORO loděmi/trajekty)
  3. Short sea

Short sea se jeví jako velmi konkurenční varianta ke klasické kamionové přepravě. Zboží se přepravuje v námořních kontejnerech 45‘ PW (pallet wide – lze naložit dvě EURO palety na šířku vedle sebe), objemově odpovídající 13,5m návěsu. Zboží z ČR do UK se naloží rovnou do takového kontejneru, který je do skladu přistaven na silničním podvozku, kontejner je pak přepraven vlakem do přístavu nalodění (např. Rotterdam), naloděn na kontejnerovou loď a dále v UK buďto rovnou kamionem nebo kombinovanou přepravou železnice – kamion dopraven ke konečnému zákazníkovi. Výhodou takovéto nedoprovázené přepravy je, že v případě nesrovnalostí v dokumentaci a tedy případné prodlevě celního odbavení čeká kontejner na kontejnerovém terminálu na vyřešení. Zájem o tento způsob přepravy je vysoký a short sea terminály očekávají přetížení naloďovacích a vyloďovacích terminálů a tím zpožďování zásilek. Napjatá situace bude přetrvávat po celé první pololetí.

 

Importní přepravy z Dálného východu do Evropy před Čínským novým rokem

Námořní FCL

Rejdaři hlásí vyprodáno. Sehnat místo na lodi před CNY je prakticky nemožné, ale naší prací je umění nemožného, tedy nic nevzdáváme, v případě potřeby se na nás obraťte. V této souvislosti připomínáme, že zrušení nebo posunutí nakládek může být penalizováno poplatkem za zrušení knihování, případně za nevyužití alokací. Tu a tam se ještě k místu na lodích dostaneme, řešíme to pak kus od kusu.

Námořní LCL

Připomínáme, že i v tomto složitém období máme rezervováno místo pro naše sběrné kontejnery ze Shangaje a Ningba. Využijte této nabídky, odvezte ještě před CNY jen to zboží, které kriticky potřebujete nebo musíte odebrat.

Železniční přepravy

Zatímco místo na vlacích pro FCL zásilky je víceméně do CNY vyknihované, kusové zásilky lze z určitých odjezdových terminálů v Číně relativně v pohodě naložit. Je však nutno počítat se zpožděními oproti běžnému období.

 

 

 

Letecké přepravy

Kapacita je zatím dostupná, ceny relativně mírné. Určitě se vyplatí uvažovat o možností letecké přepravy – zejména pro menší zásilky.

 

Terminálům v USA dochází dech

Přístavní terminály v USA nestíhají odbavovat dojíždějící lodě a distribuovat importní kontejnery ke konečným zákazníkům ve vnitrozemí. Kritická situace je především v přístavech na západním pobřeží – Los Angeles a Long Beach. Na kotvě před přístavem čeká na odbavení 35 lodí. Ke zlepšení nedojde dříve než ke konci února, protože terminály bojují s nedostatkem personálu (např.kvůli karanténě). Tím se zpožďují přesuny kontejnerů v rámci terminálu a snižuje se množství kontejnerů odvážených tahači k zákazníkům. To způsobuje další kumulaci kontejnerů na terminálech a k nábřeží tak nemohou být pouštěny další lodě k odbavení. Podobná situace je i na východním pobřeží – především v New Yorku. Nikoli však tak kritická jako ve zmiňovaných dvou přístavech na západním pobřeží, protože ty jsou hlavní vstupní branou do USA pro zboží dovážené z Asie. Tak až zase budeme hledat prázdné kontejnery, najdeme je v USA. Ale jsou ještě naložené…

Sledujte novinky na našem Fb