Newsletter 18.10.2021

Napsal uživatel stan.turek dne Po, 10/18/2021 - 09:04

AKTUÁLNÍ SITUACE V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ

 

 

 

Exporty do Egypta:

Advanced Cargo Information

v platnosti

 

 

Od 1.10.2021 platí pro zásilky do Egypta povinnost poskytnout egyptským celním orgánům veškeré informace o zboží, které bude do Egypta dováženo. A to ještě před jejím naložením. Jedná se o povinnost odesílatele a příjemce. Pro každou zásilku, registrovanou v systému ACI, bude vygenerováno specifické číslo ACID. Na přepravních dokladech (Bill of Lading nebo Airwaybill) pak musí být uvedeny tyto údaje:

 

- číslo ACID

 

- daňová registrace příjemce (import VAT registration)

 

-číslo registrace odesílatele (Exporter Registration Number)

 

Povinnost platí pro všechny zásilky s datem odplutí nebo odletu 1.10. a později. Pokud nebude mít dopravce uvedená čísla k dispozici, zásilka nebude přijata k další dopravě. Více informací najdete na https://www.nafeza.gov.eg/en/pages/15 případně kontaktujte sales@wakestone.cz

 

Obnovení leteckého spojení do USA pasažérskými lety

 

 

Administrativa USA povolila vstup do země pro očkované obyvatele EU a Velké Británie. Znamená to, že byl také po více než roce a půl obnoven letecký provoz mezi Evropou a USA pro pasažéry. Na trh se tak současně  dostane dodatečná kapacita pro letecké cargo, přepravované těmito letadly, což by mělo vést ke snížení stávajících vysokých exportních cen.

 

Potíže zásobování před Vánocemi nekončí

 

 

Nedostatek elektrické energie v Číně – regulace dodávek elektrické energie v Číně, jímž je postižena zejména oblast kolem přístavů Guangzhou, Yantian a Shekou jakož i severovýchodní část Číny, způsobuje další prodlevy ve výrobě. Nejen spotřebního zboží (oblečení, telefonů a dalších elektronických přístrojů), ale také polovodičových čipů tolik chybějících především automobilovému průmyslu. Omezení dodávek elektrické energie nadto omezují výrobu kovového křemíku, který je nutnou surovinou nejen pro výrobu polovodičů/čipů, ale i dalších výrobků (např. solární panely). Podle informací našich zákazníků fungují někteří jejich dodavatelé v Číně v rytmu „2 dny pracujeme, 1 den máme zavřeno“, jejich menší dodavatelé jedou dokonce v rytmu „1 den pracujeme – 1 den stojíme“.

 

Lockdown ve Vietnamu – po té, co byla uvolněna karanténní opatření v HoChiMinh City, rozhodly se tisíce lidí oblast opustit. Chybět tak budou především dělníci v textilním a obuvnickém průmyslu. Lze tedy očekávat další prodlevy v dodávkách tohoto druhu zboží.

 

 

Dopad přetížených přístavů na kapacity rejdařů a intermodálních přepravců

 

 

Řada přístavů, které nestíhají odbavovat přijíždějící lodě, způsobuje rejdařům značné potíže. Někteří rejdaři vynechávají plánovaná naplutí takových přístavech a to i několik servisů za sebou. Přístavy s největší kongescí jsou především Los Angeles/Long Beach, kde v podstatě trvale čeká na povolení na vjezd do přístavu 40-70 lodí, v Evropě má největší potíže Hamburg, Antverpy a přístavy v UK. Rejdaři spočítali, že by potřebovali o 20% větší kapacitu oproti normálnímu stavu, aby odvezli stejné množství kontejnerů. Se stejným problémem se potýkají i intermodální dopravci. Plánování vlaků je extrémně náročné, nejenže dochází k jejich zpožďování v řádu 24hodin  a více, ale vzhledem k tomu, že dochází k těžko předvídatelným změnám v příjezdech a odjezdech lodí do a z přístavů, je složité odbavovat vlaky 100% vytížené, a to přes vysokou poptávku.

 

Celou situaci je pěkně vidět na porovnání zpoždění lodí, které dojížděly do Číny ve 41.týdnu, po zkompletování celého roundtripu z Číny do Evropy a zpět do Číny, které provedla společnost Alphaliner:

 

 

Kontejnerové lodě objedou celou trasu do Evropy a zpátky do Číny s průměrným zpožděním 18 dní. Největší zpoždění činilo celých 54 dnů. Hlavním důvodem prodlužování celkové doby přepravy jsou kongesce (přetížení) přístavů v Evropě. Porovnávány byly všechny tři dominantní aliance rejdařů.

 

Jak ale správně číst výsledky porovnání?

 

Například The Alliance (THEA/ Hapag Lloyd, ONE, YangMing a Hyundai Marine) vykazuje nejhorší výsledek. Tato aliance „doplácí“ především na to, že v nejmenší míře vynechává nebo mění přístavy, které naplouvá v Evropě. A to ani ty nejpostiženější kongescí, tedy Antverpy, Rotterdam a Hamburg. Delší celková průměrná doba přepravy je zaviněna jedním tzv.pendulum servisem (FP2), který ve svém jízdním řádu zahrnuje  ještě přístavy na západním pobřeží USA, které jsou z hlediska čekání na odbavení lodí noční můrou všech rejdařů.

 

Ocean Alliance (Cosco, Evergreen, CMA-CGM) je kreativnější a lodě odklání do méně zasekaných evropských přístavů (Zeebrugge, Wilhelmshaven). Loď CMA-CGM Louvre této aliance vykazuje nulové zpoždění. Avšak jen díky tomu, že původní (pro-forma) jízdní plán byl formálně prodloužen ze 12 na 13 týdnů….

 

Přístup třetí – a kapacitou největší aliance – 2M (MSC, Maersk) je snížení počtu naplouvaných přístavů v Evropě a koncentrace objemu kontejnerů určených pro daný naplouvaný přístav (například kontejnery do Antverp jsou namísto obvyklých dvou servisů nakládány na lodě jednoho servisu).

 

Tolik průzkum Alphalineru. Otázka pro zákazníky je, která z uvedených filozofií je lepší. Buďto se prodlužuje přepravní doba, ale kontejner se vyloží v Hamburgu, odkud se dá relativně rychle dostat na vykládku. Nebo bude kratší (a „spolehlivější“) dobu plavby, ale kontejner rejdař vyloží ve Wilhelmshavenu, odkud není do ČR pravidelné vlakové spojení a stejně budu muset čekat až se kontejnery přesunou menšími loděmi (feedry) do Hamburgu. Výsledná prodleva tak může být ještě větší a méně čitelná….

 

 

AKTUÁLNÍ SITUACE PO JEDNOTLIVÝCH PRODUKTECH

 

Námořní importy z Dálného východu

 

 

Až na výstřelky tu s vypínáním elektrické energie, onde s karanténními opatřeními v Číně, se po svátcích Golden Week situace poněkud zklidňuje. Evidujeme významné zkrácení čekací doby od objednávky po možnost získání prostoru na lodi až o dva týdny. Největší potíže tak nyní činí posuny nakládek v souvislosti nedodržováním plánovaných termínů nakládky kvůli nutným odstávkám výroby z důvodu vypínání elektřiny. Dobrý pocit ze zklidňování situace v Číně a ostatních přístavech na Dálném východě pak kazí nedobrá situace s odbavováním lodí a následné distribuce kontejnerů do vnitrozemí v Evropě. A hlavně pomyšlení na pomalu, ale jistě se blížící vánoční a novoroční svátky v Evropě a pozdější novoroční svátky v Asii.

 

Mnoho importérů z Asie bude zajímat vývoj kapacit a cen právě v období kolem Čínského nového roku. Na toto téma chystáme náš příští webinář. Coming soon, stay tuned.

 

Námořní exporty

 

 

Exporty do Asie – kapacitní situace se postupně zlepšuje a tedy i cenová úroveň může začít poněkud klesat.

 

Exporty do Austrálie – někteří rejdaři omezují možnosti knihování a to především v souvislosti s karanténními opatřeními a nahromaděním prázdných kontejnerů v tamních přístavech.

 

Exporty do USA – stále nedostatečná kapacita, ceny stále rostou. Potíže jsou s odbavováním kontejnerů v přístavech a především doručování do vnitrozemí. V USA dlouhodobě chybí řidiči i kamiony. Rejdařská The Alliance dočasně vyškrtává přístav Savannah z jízdních řádů.

 

Exporty do střední a jižní Ameriky – exporty do Mexika, Brazílie, Argentiny a dalších zemí: poptávka převyšuje nabídku kapacity, ceny raketově rostou, místo na lodích dostupné až během 3 týdnů.


 

 

Letecké přepravy

 

 

Importy z Číny – sazby jsou stále vysoké, nicméně najít volnou kapacitu lze. Další růst je očekáván především z letišť Shanghaj a Peking.

 

Exporty do Číny – možnosti jsou poněkud omezené vzhledem k horší situací s odbavováním letů v Číně, takže některé letecké společnosti lety redukují nebo ruší a tím pádem roste poptávka a ceny. V extrémních případech se zásilky knihují na letiště, které zásilky odbavuje s menšími potížemi. Nicméně je tato možnost vykoupena velmi dlouhými vzdálenostmi pro další distribuci po Číně. 1000-2500 km nejsou výjimkou.

 

Exporty do USA – ceny se stále drží na vysoké úrovni, ale kapacita je dostupná, termíny dodání 3-5 dní po odletu. Sazby může v krátkodobém horizontu snížit obnovení pasažérských letů, jak uvádíme výše. Záleží však na tom, v jakém rozsahu se obnoví.

 

Obecně se zdržují zásilky z USA, kvůli povinnému 100% screeningu před odletem v USA. Také letiště ve Frankfurtu přestává stíhat včasné odbavování importních zásilek.

 

 

Importní přepravy z Číny po železnici

 

 

Po svátcích se kapacitní situace uklidňuje, pro FCL i LCL zásilky lze najít prostor na vlacích odjíždějících koncem října, začátkem listopadu. Kongesci na bělorusko-polských hranicích se daří snižovat (prodleva max. do 1 týdne), naopak na čínsko-kazašské hranici (konkrétně přechod Altynkol) to drhne, vlaky nabírají zpoždění týden i více.

Sledujte novinky na našem Fb