Newsletter 2.2.2021

Napsal uživatel stan.turek dne St, 02/03/2021 - 13:25

Aktuality a přehled dopravního trhu:

 

 

 

 

Exportní námořní přepravy.

Černý Petr se z Číny

přesouvá do Evropy.

 

 

Měsíce listopad až leden byly náročné pro importéry z Číny. Bojovalo se o prostor na lodích, o prázdné kontejnery, ceny za dopravu do Evropy postupně šplhaly do doposud nevídaných výšek. Aby rejdaři alespoň částečně pokryli poptávku po importech, evakuovali do Číny prázdné kontejnery – z ostatních asijských přístavů, tak z Evropy.  A světe div se, teď tyto prázdné kontejnery chybí v dostatečném počtu v Evropě. Někteří rejdaři zcela zmrazili možnost vyzvedávání prázdných kontejnerů v depech ve střední Evropě, ale i v hlavních přístavech Hamburg a Bremerhaven. Jde především o nejžádanější 40‘ kontejnery. A aby toho nebylo málo, je v posledních týdnech velmi obtížné sehnat lodní prostor na lodě směřující především směrem do Asie, USA a přístavů na středním Východě. Přeplnění nejdůležitějších překládkových přístavů v Asii (Colombo, Tanjung Pelepas, Singapore, Port Kelang), kde se kontejnery překládají na feedry pro následné rozvozy do okolních zemí znamená v některých případech booking stop (Colombo a tedy následné rozvozy do některých indických přístavů). Co to vše znamená, je nabíledni. (Ne)viditelná ruka trhu žene ceny za exporty nahoru. Tam kde je knihování ještě možné, přibývají přirážky typu Equipment Imbalance Fee, Peak Season Surcharge apod.

 

Na vzniklou situaci musíme bohužel reagovat i při našich kalkulacích přepravného a knihování zásilek. Nabídnuté sazby budou podléhat finální dostupnosti kontejneru v konkrétním depu (může se stát, že pro nakládku v Praze nebude prázdný kontejner k dispozici na depu v Praze/Uhříněvsi, ale třeba ve Zlíně, odkud jej budeme muset vyzvednout a za poplatek přesunout do Prahy), sazby mohou dále podléhat možnému účtování Equipment Imbalance Fee, který rejdař aplikuje ze dne na den, to samé se týká neočekávaného vyhlášení jiného poplatku rejdařem. Zároveň je nutno každé knihování brát se vší vážností, termín nakládky dobře plánovat a nerušit jej na poslední chvíli nebo nakládku posouvat. Pokud bude v nevyhnutelných případech knihování nutno změnit nebo zrušit, vystavujeme se riziku účtování poplatku za zrušení knihování ve výši až 1000 USD/TEU, případně pokud by potvrzené knihování bylo zrušeno ze dne na den, může být dokonce účtován poplatek za nevyužití místa na vlaku (deadfreight).

 

Co pro vás v této chvíli můžeme udělat, abychom předešli účtování neočekávaných nákladů a zároveň zajistili nakládku dle vašich požadavků s co nejdřívějším odplutím? Minimálně v celém prvním pololetí 2021 bude nutné pečlivé plánování nakládek, vzájemná komunikace a při větších objemech forecasty nakládek na následující týdny, abychom mohli s předstihem zajistit dostupnost prázdných kontejnerů a místa na lodích.

ocean.export@wakestone.cz

 

 

Zpoždění při odbavení  zásilek

v přístavech USA

 

 

Narůstající počet nakažených v USA ovlivňuje i chod námořních přístavů a vnitrozemských  terminálů. Spojené  státy čelí náporu importních kontejnerů z Dálného  Východu a Evropy.  Přístavy jsou zahlcené. Zejména západní pobřeží dosahuje rekordů v počtu neodbavených lodí čekajících na moři před přístavem. Z východního pobřeží jsou nejvíce zasažené přístavy New York a Savannah, které mimo importy z Evropy představují i bránu na východ USA pro asijské zboží. Velké množství kontejnerových šasi je kvůli omezeným provozům příjemců  v terénu a čeká na vyložení kontejneru a vrácení. Jejich oběh funguje jako poolové hospodářství, kdy před vykládkou čekají s kontejnerem na terminále nebo dvoře dopravce na odebrání tahačem pro vykládku. Nedostatek volných šasi v přístavech a koronavirem omezené množství zdravých řidičů způsobuje velké časové prodlevy v tzv. Delivery appointments (finální domluvení vykládky) zdaleka přesahující volnou dobu (demurrage).  A  tradičně v tuto dobu promlouvá do toku kontejnerů také zimní počasí. Aktuálně zasáhla oblast od Virginie  do Maine sněhová bouře s potenciálním s očekávaným nasněžením až do 50-60 cm.  Jednotlivé kontejnery  monitorujeme, tlačíme na co  nejdřívější odebrání  a odjezd na vykládku.

 

Importní přepravy

z Dálného východu do Evropy

 

 

V Číně se situace zklidňuje, co muselo být zaknihováno a naloženo, se zaknihovalo a naložilo nebo nakládá. Čínský nový rok začíná oficiálně od 12.2., ale kvůli lockdownu v oblasti Shanghaje a provincie Hebei začnou odjíždět dělníci z továren na východním pobřeží za svými rodinami do vnitrozemí už během tohoto týdne. Stejně jako loni se může stát, že se svátky prodlouží kvůli pandemii. Přinejmenším rozběh výroby po svátcích bude opožděn, protože dělníci, kteří se budou vracet z rizikových oblastí mohou jít po návratu z domova do karantény (na 2 až 3 týdny!). Nedostatek řidičů pak může vést prodlevám při vyzvedávání zásilek a růstu cen za svozy v Číně.

 

Jestliže v případě Číny můžeme mluvit o určitém uklidnění, do stresu se dostávají importéři ze zemí jako je Bangladéš, Indie a Pakistán. Důvody zmiňujeme výše v exportní sekci – nedostatek prázdných kontejnerů a přeplněné či dokonce zablokované překládkové přístavy (Colombo, Singapore Port Kelang, Tanjung Pelepas), ve kterých se kontejnery překládají na velké lodě směřující do Evropy. Zpoždění narůstá až na 3 týdny, v extrémních případech je vyhlašován booking stop. Ceny z těchto zemí doposud zaostávaly za těmi „čínskými“, nyní je vcelku nepřekvapivě dohání.

 

 

 

 

 

Exportní železniční přepravy do Číny

 

 

Přepravy po železnici do Číny mohou být v následujících měsících vitální alternativou námořní dopravy. Při samotné nakládce kontejnerů je nutno brát v úvahu mnohem přísnější podmínky pro akceptaci na vlak. Především hmotnostní limity a způsob naložení zboží uvnitř kontejneru. Veškeré podmínky vám na požádání sdělíme, případně můžete využít možnost odborné nakládky kontejneru v některém z našich skladů. Nově požaduje Čína, aby veškeré zboží přicházející do ČLR po železnici bylo dezinfikováno. Dezinfekce probíhá v železničních terminálech v Číně a účtuje se podle velikosti zásilky příjemci.

 

 

 

Letem světem leteckých přeprav

 

 

Importy z Číny: krátce před svátky CNY ceny rostou, zaknihované zásilky se dostanou na let zhruba do 1 týdne. Potíže je s vyzvedáváním zásilek u výrobců, který způsobuje již zmiňovaný nedostatek řidičů. Stále je však možno knihovat zásilky, nicméně je nutné, aby odesílatel zajistil dopravu na předem určené letiště.

 

Importy z USA: větší letiště (gateways) jako je Atlanta, Los Angeles, Chicago nebo New York jsou velmi zaměstnaná, na odlety se může čekat 3-5 dní

 

Exporty z ČR: Kapacity z Prahy jsou vyknihované zhruba na týden dopředu, spěchající zásilky je vhodnější knihovat přes evropská letecká cargo centra, které nabízejí větší kapacitu. Stále platí, že je vhodné dobře plánovat a knihovat prostor v předstihu.

 

air@wakestone.cz

 

 

 

 

Silniční přepravy do Německa. Obstrukce kvůli pandemii

 

 

Česká republika je v SRN považována za vysoce rizikovou zemi. Přepravy do Německa jsou tudíž pro dopravce spojeny s větší administrativní zátěží a obstrukcemi. Přestože jsou obecně profesionální řidiči vyjmuti z povinnosti mít negativní test starý max.48 hodin před vstupem na území Německa. V Německu si obecně konkrétní nařízení dělají vlády jednotlivých spolkových zemí. V současnosti jsou nejpřísnější opatření ve spolkové zemi Meklenburg-Vorpommern – při vstupu do této spolkové země musí na 10 dní do karantény i řidiči dálkové dopravy, což činí prakticky nemožné dodávky zboží českými kamiony do této spolkové země. Tranzitu – například přes Rostock do Skandinávie se toto opatření zatím naštěstí netýká.

 

road@wakestone.cz

 

Sledujte novinky na našem Fb