Newsletter 2.4.2020

Napsal uživatel stan.turek dne Pá, 04/03/2020 - 09:41

Námořní přepravy - poptávka po kapacitě

Níže přehledně uvádíme momentální stav poptávky a kapacity pro FCL přepravy z a do Evropy

ORIGIN

DESTINATION

STAV

KOMENTÁŘ

EVROPA

ASIE

🤮

 

Vynechaná lodění z Číny způsobená prodlouženými prázdninami v Číně „dojela“ do Evropy, kde nyní chybí odjezdy. Často se stává, že jsou zásilky akceptovány na lodě až po 5-6ti  týdnech

ASIE

EVROPA

🤨

 

Odjezdy lodí i prázdné kontejnery jsou k dispozici. Poptávka je stále nízká. Proto rejdaři škrtají další odjezdy.

EVROPA

USA, KANADA

😑

 

Kapacita je obecně omezená, doporučujeme objednávat alespoň 2 týdny před uvažovanou nakládkou.

USA

EVROPA

😑

 

Kapacita je naplněná, kvůli epidemii v USA mohou začít chybět řidiči a přístavní dělníci

EVROPA

LATINSKÁ AMERIKA

👍

Dostatečná kapacita na lodích, nižší poptávka

EVROPA

STŘEDNÍ VÝCHOD, INDIE

😱

Kapacity jsou plné, doporučené objednání 4 týdny před uvažovanou nakládkou. Indie momentálně v karanténě.

 

 

 

 

 

Rychle anebo co nejpomaleji?

Spěcháte na zásilky z Asie? Využijte leteckou nebo železniční přepravu. Případně dodávku z přístavu můžeme urychlit přímým kamionem. Nebo snad naopak musíte odebrat již zaplacené zboží, ale již teď víte, že ho po příjezdu nebude kam uskladnit, protože stojí výroba vaše, vašich odběratelů nebo váznou prodeje? Jsme schopni zásilky za relativně příznivých podmínek „pozdržet“ na cestě anebo uskladnit v celních skladech (abyste nemuseli hned platit clo a DPH, ale měli zboží po ruce hned jak ho budete potřebovat). Dokážeme pružně reagovat na vaše potřeby a konzultovat s vámi alternativní řešení. Je to náš příspěvek v reorganizaci vašich přepravních řetězců. Rádi s vámi budeme konzultovat i prozatím teoretické možnosti, abyste znali všechna pro a proti. sales@wakestone.cz  

Letecké přepravy

Stále víc leteckých společností nasazuje na linky s největší poptávkou pasažérská letadla (letadla duchů - bez pasažérů), protože současná kapacita ryze nákladních letadel poptávce absolutně nepostačuje. Tato letadla mají omezenou výšku cargo holdu na 160 cm. Ceny za letecké přepravy odpovídají stavu, mění se jako na burze každou minutou. Poučení ze současné situace bude takové, že letecké společnosti budou na výrobce letadel tlačit, aby jim v budoucnu dodávali letadla univerzální – snadno přestavitelná z pasažérského na  nákladní a naopak. Omezená kapacita také vede letecké společnosti k zavádění poplatků za zrušení knihování na poslední chvíli. Tato opatření mají zabránit „spekulativním“ knihováním a zbytečným zabíráním kapacity na letadlech. Cokoli spěchá konzultujte s air@wakestone.cz

 

Námořní přepravy

Dostupnost prázdných kontejnerů pro exporty – a je  celkem jedno, jestli do Číny, USA nebo Jižní Ameriky – se bude nadále zhoršovat. Důvodem je zastavená výroba některých významných importérů a tím pádem také pozastavené vykládky dojíždějících kontejnerů. Knihování na poslední chvíli je proto ošemetné – zužuje se možnost výběru rejdaře, celkové dopravní náklady mohou být vyšší než při knihování s větším předstihem. Ocean.export@wakestone.cz

 

Indie, Jižní Afrika v karanténě

Vlády Indie a Jižní Afriky zavedli minulý týden obecnou třítýdenní karanténu. Přístavy a letiště pro cargo zatím fungují, ale omezeny až zastaveny jsou následné logistické služby. Indická vláda zmocnila přístavní zařízení k vyhlášení stavu vyšší moci, což může znamenat dočasné pozastavení kontraktních podmínek (sazeb). Rejdaři situaci sledují, servisy zatím nejsou zastaveny, ale dochází ke škrtání odjezdů lodí, vynechávání některých přístavů atd. Rejdaři se snaží situaci pomoci opatřeními jako je prodloužení volné lhůty za pobyt kontejnerů v dotčených přístavech.

USA

Situace s obchodem s USA se nyní vyvíjí v kontextu dynamického nárůstu  nakažených ve Spojených státech. Aktuálně všechny přístavy fungují a odbavují,  stejně tak celní úřady. Po krátkém uzavření přístavu Houston byl provoz  obnoven.  Nicméně  dá  se  očekávat v nejbližších  dnech další  omezení provozu jednotlivých institucí, zejména nejpostiženějších  oblastí (New York, New Jersey, Connecticut).   Dočasné rozhodnutí o odkladu plateb cel bylo zrušeno  a naopak se zatím zvyšuje tlak  na  jejich   dřívější úhradu.  Zvýšené celní tarify  pro  dovoz zboží z Číny  byly zrušeny jen u položek potřebných  pro boj s pandemií (ventilátory, atd.). Dovozci v USA lobují u administrativy za plošnější zmírnění dodatečných  cel  a možnost odkladu plateb.

V některých oblastech dochází  k naplňování regulace shelter-in-place-order, tedy omezení pohybu osob a  také zavírání provozoven, které nejsou klíčové pro  zachování základních  potřeb. Doporučujeme  prověřit u  Vašich dodavatelů  z USA (v importu) nebo naopak odběratelů (export) prověřit, zda jejich provozovny stále fungují a tím se ujistit, že realizace nakládky či  vykládky je  možná.

V námořním  exportu  je kapacita lodí stále poměrně zaplněna. Pokles poptávky  bude kompenzován zrušením  některých odplutí  (blank sailings), ke kterým někteří  rejdaři už v dubnu  přistoupí.  Exportní i importní  směr se stále potýká s nedostatkem prázdných  kontejnerů v místě  nakládky.

V letecké  přepravě je situace stále stejná.  Obchod jede  na omezené kapacitě při využívání nákladových letadel (Freighter), ceny jsou vysoké a  realizované na ad hoc bázi s potřebou rychlé reakce.  Vzhledem k různým omezením na letištích se prodlužuje  transitní čas.

Čína

Čínská vláda přistoupila 20.3. ke zvýšení dotací na export (export tax rebates) na 1464 produktů (položek celního sazebníku). Zvýšená dotace má napomoci snížit náklady exportně orientovaným firmám, které utrpěly ekonomické újmy v souvislosti s opatřeními kolem COVID-19 a zvýšenými cly na jejich produkty v USA.

 

Pozemní přepravy

Situace na hraničních přechodech v Evropě se zklidnila. Velkou výjimkou jsou maďarské hranice, kde jsou stále velké fronty a odbavení postupuje velmi pomalu. I tady však došlo k výraznému zlepšení a čas odbavení se zkracuje na jednotky hodin. Obecně mnoho dopravců odstavilo auta. Díky chybějící kapacitě a disbalanci v nabídce exportů a importů rostou ceny do některých zemí – a to až v řádu 15% (Maďarsko, Rakousko).

Sledujte novinky na našem Fb