Newsletter 26.07.2021

Napsal uživatel stan.turek dne Po, 07/26/2021 - 10:27

Aktuální situace v

mezinárodní přepravě

 

 

 

 

ŽELEZNIČNÍ KORIDOR BAD SCHANDAU - DĚČÍN ZASTAVEN,

DOPRAVA Z PŘÍSTAVŮ OMEZENA

 

 

Po silných deštích několika posledních dnů byla železniční doprava v některých částech Německa vážně narušena. Četné trasy jsou zcela uzavřené nebo přístupné pouze v omezeném rozsahu. Masy vody vážně poškodily tratě, body, signalizační technologii, vlaková nádraží a stavědla na mnoho úsecích.
Jak jsme zmínili v dřívějším mimořádném newsletteru s touto zprávou, operátoři hledají alternativní cesty a možnosti.Ty však nedisponují dostatečnou kapacitou a ke zdržení dodávek exportních i importních kontejnerů z a do přístavů tak bude docházet.
Bohužel díky nedostatku volných tahačů není ani změna na přímý tahač ideálním řešením. Ostatně tahačů není dostatek pro veškerý objem kontejnerové přepravy ani v mnhoem příznivějších dobách a podmínkách.

Podle posledních zpráv SŽ by se trať měla znovu otevřít 3.8.2021. Budeme v takový termín pevně doufat, avšak jedinou jistotou je, že tato omezení, ať už se týkají přímo ČR nebo pouze Německa, nepomáhají ve snaze vrátit zpět plynulý tok kontejnerů a jejich vybalancování na depech.

Čeká nás tedy opět jejich nedostatek v exportním směru a bohužel je nutné počítat i s vícenáklady za zdržné/detention vzniklé právě pozdějším vrácením prázdného kontejneru rejdaři.
Všechna aktuální omezení jsou uvedena na webových stránkách centra řízení sítě.

 

 

TAJFUN IN-FA DORAZIL K ČÍNSKÉMU POBŘEŽÍ

 

 

A protože neštěstí nechodí nikdy samo, tak se špatné počasí nevyhýbá ani opačné straně euro-asijského dopravního řetězce. Tajfun In-Fa, poté co napáchal škody v Japonsku a na Taiwanu, dorazil v plné síle i do Číny.
Konkrétně v neděli zasáhl provincii Zhejiang s přístavem Ningbo a ušetřena nezůstala ani Shanghai.
Zastavené přístavy, zastavené a zrušené stovky letů, zejména právě ze Shanghaje, ale také omezená nebo nemožná přeprava do této lokality jsou důsledky, které nepoteší žádného importéra a ani exportéra. Kontejnerové lodě mířící pro zboží právě do přístavů jako Shanghai, Ningbo, Yangshan a další, byly včas varovány a evakuovány z oblasti. Jejich kapacita bude ale chybět a to vzhledem k už tak přeplněným lodím není vůbec dobrá zpráva. Obvzláště poté co se Čína vzpamatovává z devastujících záplav ve svém vnitrozemí, které naopak postihly jeden z velkých železničních uzlů, terminál Zhengzhou.

 

BĚLORUSKO-POLSKÁ HRANICE UCPÁNA PŘÍLIVEM VLAKŮ

 


 

Turbulence v přepravních řetězcích se nevyhýbají ani železničnímu spojení s Dálným Východem. Míst, kde se můžou vlakové zásilky zpozdit, je na cestě více, zároveň je široká i škála důvodů, které mohou být příčinou zpoždění. V těchto dnech čelí výrazné kongesci hranice mezi Běloruskem a Polskem, kde dochází k překládání kontejnerů z vlaku na vlak díky rozdílným rozchodům železnic v zemích bývalého SSSR a EU. Velký objem vlaků, který tam dorazil, nepochybně i vlivem aktuální velmi nízké časové spolehlivosti námořní dopravy a již ne tak zásadnímu rozdílu cen obou druhů přeprav, způsobil, že některé kontejnery zde nabírají i 14-ti denní zpoždění. Protože plánování železniční cesty je velmi rigidní záležitost, není možné nějak rychle na podobné problémy reagovat a přesměrovat vlaky jinudy. Také není možné vlak rozpojit a odebírat kontejnery samostatně před cílem cesty, protože celý vlak jede v rámci urychlení pod jedním celním tranzitním dokumentem.
Nemělo by se zatím jednat o následek hrozby běloruského režimu z minulého týdne, že přes své území nebude jako odplatu proti sankcím EU propouštět vlaky se zbožím směřující z Číny do EU.
Situaci každý den monitorujeme, stav konkrétních zásilek na cestě komunikujeme s příjemci. Vliv této situace na nové zásilky, teprve opouštějící Čínu, zatím není možné potvrdit, ani vyvrátit.

 

 

NOVĚ! SBĚRNÝ SERVIS KAMIONEM Z ČÍNY

 

 

Škála multimodálních přepravních řešení z Číny má další čerstvý přírůstek. Nově můžeme nabídnout přepravu kamionem i pro kusové zásilky, které bylo možné dosud přepravovat, samozřejmě kromě letecké přepravy, jen po moři či železnici. Je možné přepravit paletizované i nepaletizované zboží, musí se jednat pouze o bezpečné zboží. Zásilky jsou vyzvedávány u odesílatele a přepravovány do konsolidačních center na čínsko-kazašské a čínsko-ruské hranici. Zde se překládají na přímý truck, který je po proclení zaveze ihned na vykládku (door-door servis). Orientační transitní čas na trase Shanghai-Praha se pohybuje mezi 18-21 dny od nakládky.  

Pokud máte zájem o nabídku časových a cenových parametrů pro konkrétní zásilky, kontaktujte nás, prosím, na: sales@wakestone.cz


 

 

Sledujte novinky na našem Fb