Newsletter 30.03.2021

Napsal uživatel stan.turek dne Út, 03/30/2021 - 09:09

Doplouvání lodí s ohledem na zastavený Suezský kanál

 

 

 

 

 

V posledním newsletteru jsme shrnuli situaci a fakta týkající se lodi EVER GIVEN a jejího naplutí na mělčinu přímo v Suezském průplavu.
Také jsme si dovolili odhadnout vývoj věcí příštích. Pokud sledujete zprávy, pak víte, že loď je již uvolněna. Nyní bude nutno zkontrolovat plavební dráhu v kanálu a lodě budou postupně vpouštěny do kanálu. V tuto chvíli není jasné, v jakém pořadí.


 

Podívejme se trochu konkrétněji na ovlivněné lodě a zásilky na nich přepravované:


Poslední zásilky, které propluly, a jejich doručení by tak mělo proběhnout v domluveném čase a standardním režimu, mají předpokládané datum doplutí 10.4. 2021.
 


Lodě, jejichž předpokládané ETA (plánované datum doplutí) je po 10.4. budou situací zcela jistě dotčeny. Některé z nich, jako např. HMM Stockholm, obeplouvají Afriku a jejich celkový tranzitní čas na moři se prodlouží o 7-10 dnů. Některé z nich čekají na uvolnění průplavu a ty budou zpožděny dokud se průplav neotevře přepravě a dokud fakticky neproplují. To nebude okamžitě, protože čekajících lodí všech typů je již přes 400. Odborné odhady počítají s cca 4 dny.


 

Pro plánování vykládek, distrubuci a prodej je u těchto zásilek nutné ale počítat i se zdržením nejen na moři, ale i na terminálech v přístavech určení a následné přepravě na finální místo určení, protože kongesce se přelije i tam viz náš předchozí newsletter.


 

Pokud si nejste jisti do které ze skupiny patříte, neváhejte se obrátit na provozního technika vaší přepravy nebo obchodníka.

 


 

 

 

Přesměrované lodě obeplouvající Afriku (dle dat z 29/3 12:00 CET):

 

 

Sledujte novinky na našem Fb