Newsletter #6/2022: Aktuální situace na přepravním trhu

Napsal uživatel stan.turek dne St, 06/01/2022 - 15:21

AKTUÁLNÍ SITUACE V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ

 

 

 

 

NÁMOŘNÍ IMPORTY Z ČÍNY

 


 

Ceny se po snížení na přelomu dubna a května stabilizovaly, aktuálně platí do půlky června. Další pohyby cen budou záviset na rovnováze nabídky a poptávky lodního prostoru. Ta je nyní vychýlená ve prospěch nabídky, která je přes blank sailingy rejdařů a aktuálně celosvětově odstavené kapacity celkem 217 lodí (cca 913.000 TEU) stále dostatečná, aby pokryla poptávané objemy. Dostupnost lodění je nyní dokonce na nejlepší úrovni za poslední rok a půl! Za rohem však číhají faktory, které by situaci rychle mohly vychýlit opačným směrem – nejvýraznějšími jsou především nástup lodění vánoční sezóny do USA a Evropy a zároveň se očekává plné znovuotevření přístavu Shanghai, kde se po dobu lockdownu nakumulovalo významné množství kontejnerů čekajících na odplutí.

 

SHANGHAI

 

 

Stav z minulého týdne:

  • Přístavní terminály byly po celou dobu v provozu
  • Svozy a rozvozy však byly uzávěrami velmi omezeny, týkalo se především sběrných kamionů (LTL) z/do oblasti Puxi/Pudong. Celokamiony (FCL) jakž takž fungují, řidiči se musí prokazovat negativními PCR testy ne staršími než 48 hodin
  • Tato omezení vyvolala kongesci přístavu, řada lodí čekala a čeká několik týdnů na odbavení, jiné lodě byly přesměrovány do okolních přístavů

Město by se mělo vrátit do normálu od 1.6. Každopádně se dá předpokládat, že oblast logistických řetězců se vrátí do zajetých kolejí až během 4-8 týdnů. Což se časově téměř shoduje se začátkem vánoční sezóny. Na Evropu se pak povalí kontejnerová vlna tsunami, kterou budou evropské přístavy jen stěží zvládat. Pokud má někdo ve zvyku obstarávat vánoční dárky už v létě, určitě letos neudělá chybu.

 


 

 

PŘEPLNĚNÉ EVROPSKÉ PŘÍSTAVY

 

 

 

Nejpalčivějším problémem aktuálních dní je zpožďování lodí na dojezdu do evropských přístavů. Ty jsou přetížené a lodě k nim musí doplouvat pomaleji nebo před nimi musí čekat na kotvě. Průměrné zpoždění v první polovině května činilo 20 dní! Tento fakt má pochopitelně vliv i na lodění v exportním směru, kdy přístavy přijímají kontejnery až těsně před reálným odjezdem lodí z přístavů, vlivem čehož se posouvají odjezdy kontejnerových vlaků z ČR, což může mít za následek účtování dalších poplatků od rejdařů za zdržné.

Protože rejdaři potřebují udržovat lodě v oběhu, nechtějí čekat před každým přístavem předem neurčitou dobu. Situaci řeší různě – třeba Hapag Lloyd vykládá některé lodě namísto v Hamburgu v méně frekventovaném německém přístavu Wilhelmshaven. Vyřeší se tak včasné odbavení lodě. Ale problém se přenese dále na intermodální dopravu do vnitrozemí. Wilhelmshaven není totiž napojen na pravidelná vlaková spojení – pro ČR a SR na systémy Metrans nebo RCO. Kontejnery je nutno kamiony převážet do nejbližších překladišť, odkud mají tito operátoři pravidelné vlaky, tedy do Bremerhavenu nebo Hamburgu. Rejdař je podle konosamentních podmínek z obliga (má právo v odůvodněných případech kontejnery složit v jiném přístavu než je uvedeno na B/L), komplikace s tím spojené nese speditér, a vícenáklady s tím spojené (trucking, vystavení T1, dodatečné překlady apod.) nese majitel zboží, tedy zákazník.

 

 

OMEZENÍ NA HLAVNÍ TRATI V ČR

 

 

A plynule navážeme výše zmíněné oznámením o plánované rekonstrukci jedné z hlavních železničních tratí v České republice, která potrvá od 17.05. 2022 do 20.07.2022. Jedná se o úsek trati na hlavním koridoru Česká Třebová – Pardubice a budou tedy dotčené přímé vlaky směrem na severoevropské přístavy (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Duisburg) z/do terminálu Česká Třebová a spojení mezi Prahou a Českou Třebovou. Podle informace Metransu není možné tento úsek objet ani kapacitně nahradit, v uvedeném období nebudou dodrženy standardní časy odjezdů a příjezdů části vlaků  Metransu a může docházet k významným zpožděním u jednotlivých vlaků.

 

 

EXPORTY NA DÁLNÝ VÝCHOD

 

 

Místo na lodích je dostupné do dvou týdnů od knihování, dodání vázne pouze do Malajsie, Indonésie a na Filipíny, a to z důvodu přetížené lokální infrastruktury.

 

 

NOVÝ EXPORTNÍ SERVIS

DO SEVERNÍ AMERIKY

 

 

Protože přepravy do USA a Kanady jsou již delší dobu na hodně dlouhé lokte, začali jsme prošlapávat novou cestičku přes kanadský přístav Saint John, odkud se dá obsloužit nejen Kanada, ale i oblast US Midwest s terminály Chicago, Detroit a Minneapolis. Věříme v úspěch této nové trasy, a tedy i zvýšení potenciálu našich možností na severoamerické tradelane, a to i v importním směru.

 

NEKLIDNÁ SRÍ LANKA

 

 

Pozorně sledujeme vývoj situace na Srí lance, protože Colombo je klíčovým překladištním přístavem pro přepravy z Indie i Dálného Východu, takže zhoršení vnitropolitické situace na Srí Lance by mohlo ohrozit i přepravy z těchto destinací.

 

ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA Z ČÍNY

SE VRACÍ DO STARÝCH KOLEJÍ

 

 

Po zahájení ruské války na Ukrajině to vypadalo, že úplně skončí železniční servisy mezi Čínou a Evropou. Důvodů bylo hned několik: sankce vůči Rusku, obava ze zabavení carga na ruském území, zničení části infrastruktury. Propad objemu byl skutečně zaznamenán, ale přepravy se ani na den nezastavily. Nyní se zvyšují objemy přepravovaných kontejnerů, sběrné kontejnery odjíždí zase každý týden. Tranzitní časy jsou rychlé jak už dlouho nebyly, protože se díky nižším objemům podařilo odstranit backlogy v překladištních terminálech po cestě.

Na odjezdech z Číny evidujeme drobná zpoždění, tranzitní doba z terminálu na terminál se drží na 20ti dnech. FCL zásilky doporučujeme knihovat alespoň 2 týdny před plánovanou nakládkou, LCL většinou stačí 7 dní předem.

 

 

A JEŠTĚ JEDNA DOBRÁ ZPRÁVA NAKONEC:

LETECKÉ PŘEPRAVY

 

 

V leteckých přepravách se exportní kapacita i sazby stabilizují. Jistou výjimkou jsou exporty do Japonska. Zaběhl se nový routing letadel, ceny zůstávají velmi vysoké.

Letiště v Shanghaji začíná fungovat, trochu drhnou následné dopravy do okolí. Letecké linky většinou vyžadují potvrzení, že zásilka bude v Shanghaji neprodleně odbavena a odvezena, aby nedošlo k zahlcení letiště.

 

A PROTOŽE MUSÍME VYVAŽOVAT,

JEŠTĚ JEDNA HORKÁ Z TĚCH HORŠÍCH

 

 

Sdělení Metransu: na základě aktuálních informací od německé strany bylo pozastaveno přijímání vlaků do přístavu Hamburg. Momentálně jsou před Hamburgem zastaveny víkendové exportní vlaky a další vlaky zatím není možné vypravit. Důvody se zjišťují, s největší pravděpodobností to bude beznadějné přeplnění přístavu.

 

Sledujte novinky na našem Fb