Newsletter 6.4.2021

Napsal uživatel stan.turek dne Út, 04/06/2021 - 14:38

Dopady týdenního zablokování Suezského kanálu

 

 

 

 

Situace v Suezu

 

 

 

Suezský kanál obnovil svou činnost minulé pondělí, kdy kanálem proplulo prvních 43 lodí. Ke konci velikonočního týdne se provoz normalizoval a kanálem projíždí v konvojích maximální možný počet lodí. 

 

Situace v

evropských přístavech

 

 

Do hlavních evropských přístavu míří – prakticky ve stejném čase – plavidla původně zadržená před Suezem. Rejdaři se budou snažit omezit vzniku dalšího čekání před přístavy. Pravděpodobně nejjednodušší cestou bude optimalizace servisů. Což v praxi znamená vynechání naplutí některých přístavů (například se v Rotterdamu z lodi složí i kontejnery původně plánované na vykládku v Hamburgu a jejich doručení do Hamburgu bude následně na menších feeder lodích), změna rotace lodí (loď z Asie může nejprve naplout do Gdansku a teprve po cestě zpátky se zastavit v Hamburgu). Tak se postupně mohou dostat do „jízdního řádu“ lodě. Pro některé kontejnery to však bude znamenat další nepředvídatelné zpoždění. Pro rejdaře, terminály, vlakové operátory speditéry i majitele zboží to bude znamenat obrovské úsilí celou situaci zvládnout.

 

Situace v

asijských přístavech

 


 

Bude velmi podobná. I exportní lodě zůstaly stát před Suezem a nyní míří se zpožděním do asijských přístavů. Některé lodě byly i pro východní cestu přesměrovány na routing kolem Afriky (Mysu Dobré naděje). Čili v Asii vzniknou stejné problémy jak je popsáno výše v případě evropských přístavů.


 

 

Dostupnost prázdných kontejnerů

 

 

Desítek tisíc kontejnerů se negativně dotkne zpoždění při čekání na průjezd Suezem. Dostanou se později na vykládku. A o to větší bude jejich nedostatek pro nové exportní nakládky, jedno jestli z Evropy do Asie nebo z Asie do Evropy. Rejdaři se proto snaží a budou nadále snažit, vynutit si rychlejší oběh kontejnerů. U vykládek importních kontejnerů zkrácením volné (bezplatné) lhůty na vyzvednutí kontejneru z přístavu a lhůty na vrácení prázdného kontejneru po vykládce zpět do určeného kontejnerového depa. U exportních zásilek se zkracuje doba uvolnění kontejneru pro nakládku před odjezdem lodi (jestliže bylo do nynějška možno uvolnit kontejner pro nakládku třeba 7-10 dní před odjezdem lodi, nyní se zkrátí i na 6 a méně dní. Pro importéry i exportéry to bude klást další požadavky na změnu organizace vykládek nebo nakládek. Vykládková nebo nakládková okna se budou muset přizpůsobit požadavkům rejdařů a nikoli naopak.

 

Situace v

přístavech a vnitrozemských terminálech

 

 

Přístavní a vnitrozemské terminály se budou muset vypořádat s vlnou dojíždějících lodí. V řadě terminálů se dá očekávat jejich zahlcení (kongesce). Pro importní zásilky hrozí nebezpečí importního demurrage, protože – vzhledem k omezené kapacitě vlaků a kamionů - nebude možné všechny kontejnery z přístavů vypravit ve stanovené volné lhůtě. To stejné platí pro exportní zásilky – a exportní demurrage – pokud zásilky dorazí do přístavu dříve než je volná lhůta. Kontejnery plánované na konkrétní vlaky není možné přesunout na jiné vlaky s pozdějším dojezdem do přístavu. Pokud se tedy loď opozdí nebo změní rotaci, dojede kontejner do přístavu dříve než je časový interval pro volnou lhůtu. Připomínáme, že tyto poplatky jdou za majitelem zboží a budou tedy muset být přeúčtovány 1:1 podle vzniklých nákladů.

 

Co nás tedy čeká v příštích dnech a týdnech?

 


 

Nic jednoduchého a pěkného. Bude potřeba dopředu počítat se zpožděními, limity, vyhlášení dočasných booking stopů na některých linkách, nedostupností prázdných kontejnerů, nepravidelnostech v jízdních řádech, rizikem neočekávaných vícevýloh. A opětovným dočasným růstem cen, bohužel. Doporučujeme maximální a včasnou komunikaci s naším zákaznickým servisem tak, aby se podařilo velkou část zmíněných rizik eliminovat anebo alespoň zmírnit.

Sledujte novinky na našem Fb