Newsletter 7.5.2020

Napsal uživatel stan.turek dne Čt, 05/07/2020 - 12:40

Importní přepravy z Číny a JV Asie – alternativ řešení je spousta

Letecky

Čína je stále dominantním světovým dodavatelem ochranných prostředků. Jejich přeprava se většinou řeší letecky. To významně ovlivňuje kapacitu a pochopitelně i ceny. Letecké společnosti na zvýšenou poptávku reagují přidáváním dodatečné kapacity, což však stále nestačí k tomu, aby se poptávka a nabídka vyrovnávaly a mohlo tak docházet ke snížení cen. V porovnání se stejným obdobím loňského roku chybí na trhu 20% kapacity. Ceny z Číny a Hongkongu tak stále rostou, podle zdroje Aircargonews se ceny ze Shanghaje do Evropy za poslední týden zvýšily o dalších 17% a dosahují historicky rekordních hodnot. A aby toho nebylo málo, zvýšený objem přepravovaného zboží z hlavních letišť v Číně způsobuje jejich zahlcení – auta se zbožím čekají na odbavení až 40 hodin (Shanghai) a dopravci nesmějí skládat zboží do terminálových skladů dříve než 48 hodin před odletem letadla. Situaci nepochybně nezlepšuje nařízení čínské vlády, že každý čínský letecký přepravce smí létat do konkrétní destinace pouze jednou týdně a stejně tak cizí letecké společnosti smí přistát v Číně pouze jednou týdně (bez ohledu na to, odkud přiletěly).

Vlakem

Přeprava vlakem z Číny je momentálně dobře dostupná a fungující. Přepravní časy z domu do domu jsou do 28 dní. Na trase může dojít k drobnému zpoždění z titulu oprav v oblasti Brest/Malaszewice. K přepravě prakticky nejsou akceptovány ochranné pomůcky (respirátory, ochranné obleky, rukavice apod.), kompletní seznam tohoto zboží dle zařazení celního sazebníku máme k dispozici. Přeprava je možná pouze při splnění podmínek (viz níže článek „Dovoz ochranných pomůcek z Číny“), zaplacení přepravného před započetím přepravy a písemným potvrzením, že objednavatel si je vědom rizika konfiskace zboží po cestě, včetně převzetí odpovědnosti při zabavení samotného kontejneru operátora (obvykle v hodnotě minimálně 5.000 USD).

Lodí

Námořní přepravě se potíže rozhodně nevyhýbají, stále je to taková snaha dostat čtverec do kruhového otvoru. Odjezdy z Dálného východu jsou ve velké míře poškrtány (blank sailings až 45% obvyklé kapacity), doba přepravy se prodlužuje – třeba překladem kontejnerů v hubových přístavech (Tanjung Pelepas, Singapore) nebo obeplouváním Afriky namísto použití cesty Suezským kanálem, která je sice nejkratší ale díky poplatkům za jeho průjezd dražší. Aby se eliminovala zpoždění a bylo možno zajistit akceptovatelný servis, je nutno knihovat zásilky za vyšší ceny a podřídit se strategii, když se chci dostat na nejbližší loď a mít rozumnou (dříve běžnou) dobu přepravy, musím za to zaplatit. Rejdaři kreativně zpoplatňují takovou službu poplatky typu Shipping Guarantee nebo PriorityGo. Popřípadě se rozhodnu pro ekonomickou alternativu, ale pak je nutné počítat s dost variabilní celkovou dobou přepravy.  

 

Kombinovaně lodí a letecky

Znovuzrození sea-air servisu, který v posledních letech uvadal, byl vytlačován přepravami vlakem, fungující námořní i leteckou přepravou za příznivé ceny. To dnes neplatí a tak se sea-air servis opět dostává ke slovu.

Doba přepravy je kolem 14 dní – a to i z JV Asie (Indonésie, Malajsie, Vietnam…), kapacita je schopná uspokojit poptávku a celý servis funguje poměrně bezchybně. Ve světle potíží přímých leteckých přeprav popsaných v úvodu článku se tento servis stal plně konkurenční alternativou leteckým přepravám, s náklady za přepravu nižšími o více než 40% oproti přímé letecké alternativě.

 

Uvolnění indických přístavů v nedohlednu

Podle Indické Asociace rejdařů (CSLA) zůstává v indických přístavech desetitisíce neproclených kontejnerů v importním směru. Důvodem je samozřejmě uzavření země díky Covid19. Poslední statistiky uvádějí, že v přístavu Nhava Sheva stojí přes 100 000 TEU, které čekají na proclení a doručení. Podobně je na tom Chennai s 50 000 TEU.

Tato situace samozřejmě vede ke kongesci v přístavech, a to i v exportním směru. Například přístav Hazira musel úplně přerušit činnost. A pochopitelně s tím i souvisí i nedostatek volných kontejnerů pro budoucí knihování exportního zboží z Indie.

Většina rejdařů se snaží odesílatelům ulevit tím, že prodlužují volnou lhůtu v přístavech, případně snižují demurrage sazby. Bohužel se ukazuje, že jsou tyto dobře míněné úlevy kontraproduktivní. Velké množství zákazníků situaci zneužívá a čekající kontejnery používá jako bezplatný sklad.

 

Dovoz ochranných pomůcek z Číny

Čínské úřady zavedly 26.4. opatření na kontrolu kvality ochranných pomůcek exportovaných ze země.

Roušky pro běžné použití: před exportním vyclení zásilky v Číně je třeba dodat dokument potvrzující, že roušky odpovídají standardům kvality v Číně nebo v zemi dovozu a potvrzení importéra, že roušky nejsou určeny k použití ve zdravotnických zařízeních. Jméno výrobce musí být uvedeno na seznamu firem splňujících zahraniční standardy.

Export materiálu pro použití ve zdravotnictví (roušky, testovací sady, rukavice, obleky, ventilátory, infračervené teploměry: odesílatel musí předložit potvrzení, že materiál splňuje kvalitativní a bezpečnostní požadavky státu, do kterého míří. Jméno výrobce musí být uvedeno na seznamu firem splňujících zahraniční standardy.

Sledujte novinky na našem Fb