Newsletter 8.6.2020

Napsal uživatel stan.turek dne Po, 06/08/2020 - 14:10

Pozor na Indii!

S narušením přepravních řetězců si COVID-19 pohrál v Indii ještě o dimenze jinak než jsme zaznamenali v Evropě.

Indie vyhlásila jedny z nejtvrdších opatření na světě. Od 25.3. do 3.5. byl vyhlášený úplný „lockdown“, tedy omezení veškeré činnosti, do 31.5. platilo částečné uzavření a s postupným rozvolňováním se počítá fázově během, června, července a srpna.

Indická vláda vydala nařízení, aby rejdaři, kontejnerové terminály, operátoři LCL a jejich sklady upustily od účtování skladného, demurrage a dalších poplatků. Mnozí ze jmenovaných subjektů toto nařízení respektovali jen do 3.5. Od 4.5. pak účtují nejvyšší sazby progresivního sazebníku demurrage a skladného. Jiní toto nařízení odmítli a snaží se účtovat importérům poplatky podle sazebníku hned od připlutí zásilky. Importéry to pak vede k tomu, že tyto poplatky odmítají hradit a nevyzvedávají své zboží na terminálech, což situaci dále eskaluje.

Ani po částečném uvolnění (po 3.5.) nejsou často importéři schopni si své zboží vyzvednout, protože infrastruktura ani zdaleka nefunguje na 100% (nedostatek přístavních, skladových dělníků, řidičů atd.).

A aby toho nebylo málo, oblast Bombaje je stále částečně uzavřená, navíc dopravní firmy a rejdaři musí využívat home office a dochází tak ke zpožďování administrativních procesů uvolňování zásilek.

Přijde vám to už takhle hrozné? Ještě to není vše: nedostatek pracovníků v profesích jako jsou jeřábníci a další dělníci způsobuje efekt, že dochází k prodlevám při příjmu již vyložených kontejnerů na kontejnerová depa a kamionoví dopravci žádají po zákaznících úhradu prostojů kamionů, rejdaři pak detention poplatky za pozdní navrácení prázdných kontejnerů na depa.

Pokud se týče LCL zásilek, operátoři začali účtovat vysoké poplatky, které mají pokrýt náklady s přeplněnými sklady, nedostatkem personálu a náklady účtovanými rejdaři za prodlevu kontejnerů (bavíme se o prostoji kontejnerů v řádu měsíců).

 

 

 

 

 

 

 

 

Námořní spojení mezi Evropou a Dálným východem

Rejdaři jsou velmi skeptičtí ve svých očekáváních růstu objemů zásilek na linkách mezi Evropou a Dálný východ, především v importním směru. Blank sailingy (vynechaná lodění) jsou plánovány až do konce 3.čtvrtletí. Prozatím to vypadá, že odstavené lodě budou v takzvaném warm lay-up režimu, tedy s posádkami na lodích a běžícími agregáty. To umožní velmi flexibilní nasazení takové lodě zpět na linku, pokud by se projevila dlouhodobější poptávka po kapacitě. Pokud by se taková poptávka neobjevila, převedlo by se větší množství zakotvených lodí do režimu cold lay-up (zakotvení lodi na bezpečném místě, na lodi je jen základní posádka kvůli střídání na hlídkách, uvedení takové lodi do provozu pak trvá několik týdnů).

Momentálně je odstavena kapacita o objemu ca.2,72 mil.TEU, což představuje více než 11% podíl celkové kapacity, na linkách mezi Evropou a Asií pak představuje podíl odstavené kapacity dokonce 17% (zdroj Alphaliner)

Vyhlídky tedy moc růžové nejsou, vezmeme-li ještě v potaz zásadně se prodlužující dobu přepravy.

Šanci, jak se dostat na loď včas, zásadně zvyšuje správné plánování – ideální je forecasting očekávaných zásilek 4-6 týdnů před naloděním.

PS: Vy, kteří obchodujete s Čínou v tom nejste sami. Dle aktuálních oznámení rejdařů budou blank sailingy ze stejných  důvodů zavádět i na dalších hlavních  tradelane  jako Evropa – Severní  Amerika a   Asie – Severní Amerika.

 

Železniční importy z Číny

V návaznosti na výše popsanou situaci u námořních importů z Dalného Východu dochází logicky k tomu, že jako alternativa je ve vyšší než dosud obvyklé míře využívána cesta po železnici. Bohužel však tento obrovský nárůst železničních přeprav, především z hlavních čínských železničních terminálů, způsobuje vážnou kongesci na odjezdu vlaků. Ta je ovlivněna jak nedostatkem vagónů, tak pokračujícími přísnými kontrolami exportních zásilek čínskými celními úřady. Ani během cesty nejde vše hladce – pozorujeme dlouhá čekání na kazašských hranicích v obou směrech a nedostatek vagónů se řeší i na bělorusko-polském přechodu Brest-Malaszewicze, kde navíc probíhají rekonstrukční práce. Abychom tyto faktory eliminovali, je naší snahou využívat alternativní routingy, přesto však doporučujeme i u železničních přeprav počítat s časovou rezervou.

 

Sledujte novinky na našem Fb