Newsletter 9.4.2020

Napsal uživatel stan.turek dne Čt, 04/09/2020 - 12:56

Letecké a námořní přepravy - poptávka po kapacitě

Pojďme si vysvětlit, proč jsou na nejdůležitější tradelane mezi Evropou a Asií  odlišné kapacitní podmínky podle směru přepravy.

 

Evropa -> Asie: zatímco v leteckých přepravách je – zejména do Číny kapacita dostupná (ano, letadla, která přiváží zdravotnický materiál z Číny do Evropy se vrací zpátky většinou po prázdnu a nabízí tedy svou kapacitu), v námořních přepravách stále platí, že za a) je na trhu výpadek lodí, které po CNY neodjely z Číny, za b) již stojí významná část výrobních závodů v Evropě a rejdaři škrtají i z toho menšího počtu odjezdů a konečně za c) chybí prázdné kontejnery ve vnitrozemských depech, protože buďto nepřijely se zbožím z Číny nebo čekají na vykládku, protože některé sklady jsou zavřené.

Asie -> Evropa: u leteckých obecně, bez ohledu na tradelane platí, že přeprava carga je omezena na nákladní lety, případně pasažérská letadla přepravující pouze cargo. Z Číny je velmi obtížné – ale nikoli nemožné – sehnat prostor pro cargo, prioritu dostává zdravotnický materiál/ochranné pomůcky. Velmi složité je dostat z Číny nebezpečné zboží a to se týká i tolik žádaných dezinfekcí.

Rizika přeprav v době pandemie Covid-19

Některé přepravní společnosti vyhlásily v souvislosti s opatřeními spojenými s pandemií Covid-19 stav vyšší moci. Může to znamenat předem neoznámené změny odplutí/odletu či připlutí/připlutí, změny routingu nebo dokonce změny sazeb. Na druhou stranu někteří majitelé zboží chtějí mít 100% jistotu, že jejich zboží nebude opatřeními nijak ovlivněno a chtějí mít podepsané různé doložky přenášející všechna rizika a náklady na přepravní společnost. Domníváme se, že ani jeden postoj není správný – v prvním případě přenést všechna rizika na majitele zboží a ve druhém případě naopak na přepravní společnosti/zasilatele. My preferujeme cestu dodržování mezinárodních smluv a podmínek (IATA podmínky, konosamentní podmínky atp.) a především důkladnou přípravu a konzultaci před započetím přepravy a průběžné, včasné informování v případě, že se díky neočekávaným nařízením změní některý z plánovaných parametrů přepravy.  Věříme, že se takto dá eliminovat většina rizik. Nadto, v některých případech umíme zajistit pojištění rizik, tzv. Trade Disruption Insurance, které se může týkat například zrušení exportních/importních licencí, embarga, konfiskace zboží, zboží nuceně uvalené do karantény, vládou částečně nebo plně zavřených přístavů a dopravních center.   sales@wakestone.cz  

Námořní přepravy – předvelikonoční pelmel

Cena paliva klesá – ale z původně ohlašovaných transparentních výpočtů palivové přirážky moc nezbylo. Rejdaři se bohužel uchýlili k rozmanitým trikům (jako třeba fixace původní ceny paliva na celé následující čtvrtletí s odůvodněním, že mají vyšší náklady s kongescí v přístavech, potýkají se s disbalancí kontejnerů apod.). Je to přesně to, co už léta známe od našich benzínových stanic. Když jde cena ropy na burze nahoru, okamžitě se tento růst projeví i na ceně benzínu nebo nafty. Když jde cena ropy dolů, trvá i několik dnů či dokonce týdnů než se projeví na ceně paliva pro konečné uživatele.

Nicméně nižší cena paliva motivuje rejdaře na evropsko-asijské tradelane k oživení historického routingu pro část své flotily –  obeplutí Afriky kolem Mysu Dobré naděje namísto kratší a rychlejší cesty přes Suez. Šetří tím náklady za průjezd Suezského kanálu (v řádu statisíců USD) a delší dobou přepravy udržují lodě v provozu, aby je nemuseli kvůli nižší poptávce odstavovat na kotvě. Doba přepravy mezi Evropou a Asií se při použití tohoto routingu prodlouží o 5-7 dní.

Nakonec bychom neměli zapomínat na lidský rozměr pandemie. Zatímco my povětšinou pracujeme z domova, máme sice jistá omezení v pohybu a aktivitách, námořníci jsou na tom mnohem hůře. Buďto jsou na lodi a nemohou se nechat vystřídat, protože kvůli opatřením v přístavech nesmí na pevninu a taky by se kvůli omezení letecké přepravy nemohli dostat domů. Anebo jsou doma – nemohou vystřídat nešťastníky na lodích – a pomalu nebo rychle jim docházejí peníze. Ti, co jsou na lodích se pak k tomu všemu dostávají složitě k čerstvým potravinám (ovoce, zelenina), protože v přístavech vázne zásobování.

 

Pozemní přepravy

Před velikonočními svátky lze očekávat prodloužení čekacích dob na všech na hranicích, hlavně s Slovenskem, kvůli jejich omezení pohybu, platným od 8.4.2020.

 

Sledujte novinky na našem Fb