Upozornění na mimořádnou situaci na trase z/do severoněmeckých přístavů

Napsal uživatel stan.turek dne Út, 08/03/2021 - 10:59

 

 

 

Vážení zákazníci,

 

navazujeme na informaci uvedenou v newsletteru z pondělí 26.7.

 

Po silných deštích několika posledních dnů byla železniční doprava v některých částech Německa vážně narušena. Četné trasy jsou zcela uzavřené nebo přístupné pouze v omezeném rozsahu. Masy vody vážně poškodily tratě, body, signalizační technologii, vlaková nádraží a stavědla na mnoho úsecích.

 

Jak jsme zmínili v dřívějším mimořádném newsletteru s touto zprávou, operátoři hledají alternativní cesty a možnosti. Ty však nedisponují dostatečnou kapacitou a ke zdržení dodávek exportních i importních kontejnerů z a do přístavů tak bude docházet.

 

Bohužel díky nedostatku volných tahačů není ani změna na přímý tahač ideálním řešením. Ostatně tahačů není dostatek pro veškerý objem kontejnerové přepravy ani v mnohem příznivějších dobách a podmínkách.

 

Podle posledních zpráv SŽ by se trať měla znovu otevřít 3.8.2021. Budeme v takový termín pevně doufat, avšak jedinou jistotou je, že tato omezení, ať už se týkají přímo ČR nebo pouze Německa, nepomáhají ve snaze vrátit zpět plynulý tok kontejnerů a jejich vybalancování na depech.

 

Čeká nás tedy opět jejich nedostatek v exportním směru a bohužel je nutné počítat i s vícenáklady za zdržné/detention vzniklé právě pozdějším vrácením prázdného kontejneru rejdaři.

 

Nejpostiženějším je hlavní koridor mezi Bad Schandau a Děčínem, kudy jsou za normálních okolností směrovány kontejnerové vlaky spojující severoněmecké přístavy Hamburg, Bremerhaven a Wilhelmshaven s lokálními depy v ČR a na Slovensku. Vzhledem k rozsahu škod očekávají vlakoví operátoři návrat k normálu až v průběhu září (rekonstrukce tratě a zprovoznění obou kolejí má nastat nejdříve 22.8.). Současné zpoždění vlaků dosahuje i 2 týdnů. Vlaky jsou plně vyknihovány až do 24.8. (podle přístavního terminálu).

 

Nejpoužívanější objízdná trasa přes Hof / Cheb je od minulého týdne v podstatě uzavřena z důvodu plánované rekonstrukce. Zbývá tak využívání třetí objízdné trasy přes Polsko via Lichkov a Horka, která ovšem pojme jen 80% plánovaných kapacit.

 

Tento stav bohužel zapříčiňuje nejen vznik časových zpoždění a mimořádných nákladů přímo u příjemců či odesílatelů zboží, ale i vznik mimořádných nákladů (skladné v přístavech, demurrage a detention), kterým ani při nejlepší snaze nejsme schopni zabránit, jsou zcela mimo naši kontrolu. Vzniklé vícevýlohy budeme nuceni přeúčtovat v plné výši majiteli zboží. Budeme se snažit jednat jak s rejdaři, tak majiteli terminálů, aby vícevýlohy byly co nejnižší.


Omlouváme se, za veškeré nepříjemnosti s tímto incidentem spojené, bohužel do již déle trvající nepřehledné situace s odbavováním zásilek přispěl ještě tento nečekaný faktor.

 

 

Sledujte novinky na našem Fb