BANG!adesh

 

Proč právě Bangladéš?

 • posilování Juanu

 • značný nárůst ceny pracovní síly v Číně (zvedající se platy, nutnost placení zdravotního a sociálního pojištění)

Tyto faktory, spolu s oslabováním kurzu Kč vůči USD, způsobují zvyšování ceny výrobků. Dovozci proto hledají nová výrobní teritoria s nižšími náklady na výrobu. Jedním z nich je i Bangladéš, zejména v textilním průmyslu. Slabou stránkou výrobců v Bangladéši je určitá nespolehlivost místních výrobců.

 

OBAVY ZE SPOLUPRÁCE S VÝROBCI V BANGLADÉŠI?

S jakými problémy se noví potenciální importéři potýkají

 • odlišné kulturní zvyky a složité navazování obchodních kontaktů

 • problémy s komunikací s odesílatelem

 • odesílatel zpožďuje připravenost zboží

 • odesílatel mění výrazně velikost zásilky

 • neodpovídá kvalita zboží nebo je zboží poškozené

Často se zákazníkům v ČR stává, že s nimi odesilatel nekomunikuje a oni nemají informace o připravenosti zboží, velikosti zásilky, datu odjezdu a dalších důležitých údajích.

Naše řešení?

Proaktivní přístup a zajištění komplexních služeb v Bangladéši

 • průběžná kontrola připravenosti zboží s odesílatelem

 • kontrola kvality zboží

 • konsolidace SBC (single buyer consolidation)

 • celní sklad v přístavu Chittangong o ploše 3000m2 a hladké odbavení zásilek

 • zprostředkování kontaktů na vybrané výrobní závody

 • asistence při jednáních s potenciálními dodavateli, konzultační činnost v Bangladéši

Náš partner aktivně komunikuje nejen s námi, ale i s odesilateli a rejdaři. Je schopen zajistit kontrolu zboží a v případě potřeby pozastavit expedici či změnit parametr přepravy (změna způsobu přepravy pokud část zboží neodpovídá odsouhlaseným parametrům, např. přeprava LCL namísto FCL – po odsouhlasení příjemcem). Provádíme konsolidace, pokud má importér více dodavatelů (single buyer consolidation).

Disponujeme plochou ve státním celním skladu a jsme schopni zprostředkovat kontakty na vybrané výrobní závody podle potřeb importéra. Můžeme i asistovat při navazování kontaktů, jednáních a rovněž můžeme zajistit případné konzultace týkající se místních poměrů či legislativy v Bangladéši.


Případové studie

Zákazník objednal 1x40GP (48cbm) na dodací podmínce FOB Chittagong do dveří v Plzni. Při převzetí zboží ve skladu našeho partnera byla zjištěna odchylka mezi množstvím objednaného zboží a množstvím skutečně dodaným, několik vnějších kartonů bylo poškozených. Po zaslání fotodokumentace příjemci, byla nařízena detailní kvantitativní a kvalitativní kontrola. Předmětem kontroly bylo otevření všech vnějších kartonů a zjištění přesného počtu kusů. Při kontrole bylo zjištěno několik chybějících kusů, navíc velké množství výrobků mělo poškozený prodejní obal. Příjemcem bylo nakonec schváleno k přepravě pouze 33cbm nepoškozeného zboží. Vzhledem k objemu byla jako nejekonomičtější varianta zvolena přeprava 1x20 + LCL.

Časový harmonogram?

Odesílatel předává zboží do skladu našeho agenta 10. 3.
Zjištěna odchylka dodaného množství, několik kartonů poškozených 10. 3.
Na žádost příjemce nařízena detailní kontrola množství a jakosti 11. 3.
Po kontrole a konzultaci s příjemcem schváleno k lodění pouze 33 cbm zboží, zbytek vrácen dodavateli 13. 3.
Zboží rozděleno na 28cbm ložených jako 1x20 a 5cbm ložených jako LCL 13. 3.
Vystavení nových komerčních dokumentů odesílatelem pro obě zásilky 14. 3.
Námořní zásilka (1x20) naloděna rejdařem 20. 3.
Námořní zásilka LCL naloděna rejdařem 20. 3.

Kontaktní osoba

Natalie Minajevová / +420 724 557 454 / natalie.minajevova@wakestone.cz

Kontaktní formulář

Máte zájem o naše reference pro daný produkt/služby?
Kontaktujte nás a my vám rádi poskytneme veškeré informace.

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Opište znaky z obrázku
Oblasti zaměření