IMO 2020

IMO 2020

Od 1.1.2020 Mezinárodní námořní organizace (IMO) nařizuje snížení obsahu síry v námořních palivech z 3,5 na 0,5 % hm. Tento fakt bude mít zásadní vliv na položku palivového příplatku, jež je významnou součástí námořních nákladů a tedy i ceny přepravy Vašeho zboží. Technologicky se rejdaři na naplnění tohoto nařízení připravují různým způsobem, jež je závislý na technologii lodí, jež používají, jejich úprav pro splnění limitů, plánů na stavbu lodí nových, smluvním zajištění ekologičtějšího paliva pro další období,  jakož i systému rotací a palivových základen. Z uvedené složitosti je zřejmé, že problematika je složitá a informace doposud nepříliš konkrétní. 

Rozhodli jsme se připravit seriál informací o IMO 2020, abychom Vás informovali o aktuální situaci, různých pohledech na věc a predikci vývoje.

 

Články

Auta versus Lodě - Kdo je větší špína?

Zajímavým novinářským evergreenem ze světa námořní přepravy jsou články o tom, jak námořní doprava přispívá ke znečištění ovzduší.

IMO 2020 – dodatečné palivové poplatky již od 1.12.2019

Již dříve jsme zmiňovali, že od 1.1.2020 platí bez výjimky podle nařízení IMO 2020 povinnost používat v námořní dopravě nízkosirná paliva. Alternativně lze používat dosavadní palivo s vyšším podílem síry (3,5%) – to však pod podmínkou instalace a používaní filtrů výfukových plynů, tzv. scrubberů.

IMO 2020 - u automobilů se optimalizuje aerodynamika, u lodí hydrodynamika

Zatímco přístavy horečně naskladňují nízkosirná paliva a rejdaři na své lodě instalují scrubbery, aby splnili podmínky IMO 2020 (IMO podle svého posledního stanoviska nehodlá zavádět žádné přechodné období - všechny lodě, které nebudou v lednu 2020 splňovat limity budou oficiálně unseaworthy, neschválené pro plavbu), stavitelé lodí již hledí vstříc rokům 2025 a 2050, které p

Nařízením IMO 2020 redukce exhalací u lodí nekončí aneb nejkratší cesta není vždy ta nejvýhodnější

Dalším zajímavým rokem pro lodní průmysl bude bezpochyby rok 2025. IMO ve své snaze snížit emise skleníkových plynů o polovinu oproti roku 2014 nařídilo, že do roku 2025 musí všechny lodě snížit svůj EEDI (Energy Efficiency Design Index) o 30% oproti referenčnímu období průměrné efektivity lodí mezi roky 1999 - 2009.

Nařízení IMO 2020 je jen začátek. Další cíle jsou stanoveny pro roky 2025 a 2050

2020, 2025, 2050 - Tři důležitá data týkající se světové flotily lodí. V roce 2020 IMO (podle svého nařízení IMO 2020) plánuje přechod na nízkosirnatá paliva s maximálním obsahem síry 0,5% (stávající obsah 0,1% ve speciálních oblastech se nemění).

Sledujte novinky na našem Fb