IMO 2020

IMO 2020

Od 1.1.2020 Mezinárodní námořní organizace (IMO) nařizuje snížení obsahu síry v námořních palivech z 3,5 na 0,5 % hm. Tento fakt bude mít zásadní vliv na položku palivového příplatku, jež je významnou součástí námořních nákladů a tedy i ceny přepravy Vašeho zboží. Technologicky se rejdaři na naplnění tohoto nařízení připravují různým způsobem, jež je závislý na technologii lodí, jež používají, jejich úprav pro splnění limitů, plánů na stavbu lodí nových, smluvním zajištění ekologičtějšího paliva pro další období,  jakož i systému rotací a palivových základen. Z uvedené složitosti je zřejmé, že problematika je složitá a informace doposud nepříliš konkrétní. 

Rozhodli jsme se připravit seriál informací o IMO 2020, abychom Vás informovali o aktuální situaci, různých pohledech na věc a predikci vývoje.

 

Články

IMO 2020: Scrubbers nebo LSFO?

Poslední vědecké výzkumy ukazují, že použití scrubberů a recyklace výfukových plynů při spalování těžkého paliva (HFO) je pro celkovou bilanci produkce skleníkových plynů šetrnější než použití nízkosirného paliva (LSFO). Klíčem k tomuto závěru je právě CELKOVÁ bilance produkce skleníkových plynů. HFO je totiž svým způsobem "odpadní", relativně levný produkt rafinérií. Výroba LSFO naproti tomu vyžaduje při výrobě vyšší energetické vstupy a tedy vyšší produkci skleníkových plynů.

IMO 2020, výpadek kapacity, lodě v docích

Naplnit požadavky opatření IMO 2020 znamená pro rejdaře buďto používat nízkosirné palivo LSFO, instalovat filtry (scrubbery) anebo přestavovat lodě na pohon LNG. Ani jedno není sázka na jistotu. Zásobování LSFO nemusí být bezproblémové, navíc se nebude smět míchat palivo od různých dodavatelů v různých místech tankování, instalace scrubberů je nákladná, vyžaduje odstavení lodí na několik týdnů kvůli montáži filtrů a ladění motorů. Životnost scrubberů není neomezená, stále se řeší způsob odstraňování odpadu ze scrubberů.

Ostrý start IMO 2020 / MARPOL 2020 s možným odkladem?

Do ostrého startu opatření na snížení emisí v námořní dopravě, známého pod zkratkami MARPOL 2020 nebo IMO 2020 zbývá pouhých 5 měsíců.

A již se začínají množit spekulace, že striktní - a tedy i sankcionované - vyžadování tohoto opatření může být o několik měsíců odloženo. Důvodem jsou nejasnosti ohledně bezproblémové dostupnosti nízkosirného paliva, možnosti jeho míchání při tankování (bunkrování) od různých dodavatelů v různých regionech, rychlosti instalace filtrů výfukových plynů (tzv. scrubberů) apod.

IMO 2020 – kalkulace palivového příplatku

Kalkulace palivového příplatku, který má být zveřejňován každý měsíc, je napříč trhem stále nejednotná. Každý rejdař vypracoval svou variantu kalkulace, která zohledňuje především samotnou cenu ropy, spotřebu paliva na konkrétní lince přepočítanou na 1 TEU.

Maritime Operators Set Full Speed Ahead for Cleaner Ships

Shipping historically has never been much of a friend to the environment.

Sledujte novinky na našem Fb