Pravidelné dodávky IMO DGR z ČR do USA

SITUACE

Zákazník, významný exportér chemických produktů, hledal řešení pro dodavatelský řetězec pravidelných dodávek nebezpečného (IMO DGR)  zboží z ČR do USA na paritě DDP. Požadován byl specialista se zkušenostmi s přepravami nebezpečného zboží po moři.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Určité třídy nebezpečného zboží podléhají v některých evropských přístavech širokému spektru restrikcí. Z tohoto důvodu bylo potřeba vyhodnotit nejlepší variantu použitého routingu a rejdaře.

Materiálové toky jsou v režimu časově citlivých dodávek, zboží se v pravidelném rytmu musí dodávat přímo do výroby. Kromě vhodného směrování bylo nutné zabezpečit dostatek prázdných kontejnerů na terminálech v ČR, zajištění týdenních alokací na lodích a rezervaci tahačů schopných převážet nebezpečné zboží z přístavu v USA ke konečnému zákazníkovi.

REALIZACE

Před každou přepravou provádíme audit dokumentace nebezpečného zboží pro účely dopravy po moři.

S ohledem na potřeby zákazníka a složitost procesu nakládky a upevnění zboží v kontejneru, zajišťujeme u odesilatele tzv drop and pick, tedy zanechání prázdného kontejneru na kontejnerovém podvozku na nakládce a následné vyzvednutí návěsu s naloženým kontejnerem, zajištění certifikovaného vážení VGM a následnou dopravu do přístavu odplutí.

Po doplutí do přístavu v USA, sledujeme odbavení zásilky, aby byla uvolněna v rámci omezeného počtu volných dní. Všechny důležité milníky přepravy jsou k dispozici v našem informačním systému. V tracking systému je možné kromě údajů o průběhu zásilky hodnotit KPI (např. srovnání očekávaného a skutečného data) anebo najít veškeré dokumenty uložené v pdf.

Proclení zásilek v USA při paritě DDP probíhá prostřednictvím zastoupení odesilatele při proclívání jako tzv. Non-resident importer of record

Sledujte novinky na našem Fb