Výrobce a exportér nebezpečných chemikálií rozšiřuje svá prodejní teritoria

 

 

Spolehlivost především. Nikdy se nepouštíme bezhlavě do žádných dobrodružství, která by mohla ohrozit zákazníka či jeho obchod. U každého nového obchodu do takto složitého teritoria a zejména v případě přeprav nebezpečných látek kategorizovaných podle ADR nejprve prověříme všechna možná úskalí zvoleného routingu (povolení, celní procedury apod.). Pak teprve nabízíme řešení nejvhodnější z hlediska bezpečnosti, optimální ceny při dodržení podmínek lhůt dodání.

SITUACE

Významný výrobce a exportér nebezpečných chemikálií rozšiřuje svá prodejní teritoria i do jihovýchodní Evropy.
Překážkou v jeho plánech byly omezené nebo žádné možnosti zajištění logistického řetězce, které komplexně nabídla až naše firma.
 

ŘEŠENÍ

Po prověření všech parametrů přepravy jsme byli schopni nabídnout řešení, které je spolehlivě proveditelné a to za konkurenčních podmínek. Každé zaváhání (např. zdržení na hraničních přechodech či policejními hlídkami během cesty kvůli možným chybám v doprovodných dokladech) by mohl hned na začátku ohrozit pověst u příjemce a zhatit tak celé snažení. Obchod se zákazníkovi bezproblémově rozeběhl i díky tomu, že dopředu komunikoval své přepravní potřeby a bylo tak možné předem eliminovat hrozící rizika.

Sledujte novinky na našem Fb