Zefektivnění přepravy ADR tradičního exportéra užitkové chemie

SITUACE

Tradiční exportér užitkové chemie u svých pravidelných zásilek pro rakouské klienty v minulosti několikrát za rok řešil udělení pokuty rakouskými policisty za balení či označení zboží neodpovídající předpisům ADR. Byli jsme požádáni o nabídku řešení, aby ke zdržením a
vícevýlohám nedocházelo.
 

ŘEŠENÍ

Provedli jsme audit celého přepravního řetězce, včetně balení a značení zboží a na naše doporučení byla přijata řada opatření v předexpediční fázi, balení a značení výrobků, uložení a upevnění zásilek na kamionech apod. Nyní již probíhají přepravy hladce bez zdržení a pokut. Je to doklad naší odbornosti a potvrzuje pravidlo, že především přepravy nebezpečného zboží by měly nejprve projít
odborným auditem, nejlépe hned ve stadiu přípravy obchodu.

Sledujte novinky na našem Fb