Deklarace společenské odpovědnosti BDP Wakestone s.r.o.

Corporate Social Responsibility(CSR) is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large".

Lord Holme and Richard Watts - The World Business Council for Sustainable Development

Společnost BDP Wakestone s.r.o. (dále jen Společnost) má v duchu výše uvedené definice zájem na podpoře etických a společenských aspektů sociálního prostředí, ve kterém existuje a podniká, přizachování svého vlastního rozvoje a udržitelného ekonomického růstu. Svůj závazek ke společenské odpovědnosti vnímá ve třech hlavních rovinách – etické, společenské, a zejména ve vztahu k vlastním zaměstnancům.

V rovině etické se Společnost zavazuje dodržovat všeobecně uznávané zásady obchodní etiky. Nepodporujeme a žádným způsobem se neúčastníme korupčních vzorců chování v obchodních vztazích. Vůči našim obchodním parterům se chováme korektně, s maximání otevřeností, a rozhodování v obchodních procesech je výhradně vedeno racionální, objasnitelnou motivací. Společnost adekvátním způsobem audituje činnost svou i vlastních zaměstnanců, s cílem minimalizovat možnost protiprávního či jinak morálně pochybného jednání. Společnost přistupuje nediskriminačně vůči jakýmkoli sociálním skupinám či minoritám.

Společnost chce být vlídným a oceňovaným partnerem na lokální úrovni, v sociálních komunitách odkud pochází většina jejích zaměstnanců, a kde se nácházejí její kanceláře. V rovině společenské se zavazujeme angažovat se v oblastech sociální pomoci, a to jak formou dobrovolnické činnosti svých zaměstnanců, tak formou finančního sponzoringu vybraných projektů. Finanční sponzoring plánujeme na celkové roční úrovni 1% zisku před zdaněním za předchozí kalendářní rok. O výběru projektů rozhoduje vedení firmy s pomocí vybraných zástupců zaměstnanců, podle objektivně definovaných kritérií. Charitativní činnost (včetně činnosti dobrovolnické) je plánována a vyhodnocována na roční bázi.

Nejvyšším zájmem Společnosti v oblasti společenské odpovědnosti je kvalita života jejích zaměstnanců. Zavazujeme se podporovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jako základní prostředky vedoucí k rovnováze vidíme:

  • nedirektivní/partnerský styl řízení, s podporou komunikace mezi všemi hierarchickými úrovněmi
  • spravedlivé odměňování za vykonanou práci
  • systém firemních benefitů, který maximalizuje užitek zaměstanců
  • poskytnutí důstojného pracovního prostředí
  • stimulace kvalitního socálního prostředí na pracovišti
  • podpora celoživotního vzdělávání
  • podpora mobility zaměstnanců a možností popracovní relaxace
  • ad hoc podpora zaměstnanců v obtížných či nečekaných životních situacích

K zajištění výše uvedeného provádí Společnost na roční bázi revize a případné úpravy svého mzdového řádu asouvisejících interních předpisů, a dále i průzkumy mezi zaměstnanci a plánování změn ve své sociální politice.

 

Text deklarace společenské odpovědnosti ve formátu pdf

Zásady ochrany osobních údajů

Sledujte novinky na našem Fb