Všeobecné přepravní podmínky pro pozemní přepravu zboží

Všeobecné přepravní podmínky pro pozemní přepravu zboží

Datum poslední aktualizace: 1.1.2020

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil sobsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Přeprava se řídí ustanoveními dohody CMR a souvisejících předpisů.

Doplňující podmínky k zásilkám realizovaným pozemní přepravou:

 1. 1. Sazby jsou zpracovány na základě aktuálních tarifů, měnových kurzů, platebních a přepravních podmínek a podléhají změnám s ohlášením nebo bez ohlášení předem.
 2. 2. Pokud není v poptávce specifikováno jinak, je předpokládáno, že se jedná o zboží běžného obchodního charakteru, bezpečné povahy, vhodně balené a řádně označené.
 3. 3. Za vícenáklady vzniklé ne našim zaviněním nepřebíráme zodpovědnost a jsou účtovány samostatně dle aktuální výše (skladné, znovu zabalení zásilky, přesčasová práce, celní inspekce atd).
 4. 4. Pokud není stanoveno jinak, nabídka obsahuje standardní služby spojené s přepravou zboží.
 5. 5. Nestandardní vícenáklady budou účtovány dle aktuální výše -např. speciální manipulace, celní inspekce, služby na vyžádání, skladné vzniklé z důvodu prodlení při importním či exportním proclení, kurýrní poplatky apod.
 6. 6. Náklady spojené s čekáním na nakládce / vykládce –první 2 hodiny zdarma, za každou další započatou hodinu bude účtováno 500 Kč
 7. 7. DPH není součástí ceny. Mezinárodní přepravu účtujeme bez DPH. Přepravu po Evropské Unii s DPH.
 8. 8. Pokud není v uvedeno jinak, cenová nabídka nezahrnuje přepravní pojištění nad odpovědnosti dopravce dle CMR.
 9. 9. Pro plnohodnotné pojistné krytí doporučujeme uzavřít zvlášť přepravní pojištění, které Vám v případě zájmu a písemném uvedení v objednávce rádi nabídneme. Pojištění zajištěné naší společností podléhá obvyklým podmínkám pojistných smluv vystavovaných pojišťovacími společnostmi.
 10. 10. Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace zodpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši CZK 1000, a to zdůvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.
 11. 11. Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.
 12. 12. Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového

Podmínky ke stažení ve formátu pdf

Sledujte novinky na našem Fb