Všeobecné přepravní podmínky pro pozemní přepravu zboží

Všeobecné přepravní podmínky pro pozemní přepravu zboží

Datum poslední aktualizace: 1.1.2021
Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.
Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Přeprava se řídí ustanoveními dohody CMR a souvisejících předpisů
Doplňující podmínky k zásilkám realizovaným pozemní přepravou:
1. Sazby jsou zpracovány na základě aktuálních tarifů, měnových kurzů, platebních a přepravních podmínek a podléhají změnám s ohlášením nebo bez ohlášení předem.
2. Pokud není v poptávce specifikováno jinak, je předpokládáno, že se jedná o zboží běžného obchodního charakteru, bezpečné povahy, vhodně balené a řádně označené.
3. Za vícenáklady vzniklé ne našim zaviněním nepřebíráme zodpovědnost a jsou účtovány samostatně dle aktuální výše (skladné, znovu zabalení zásilky, přesčasová práce, celní inspekce atd).
4. Pokud není stanoveno jinak, nabídka obsahuje standardní služby spojené s přepravou zboží.
5. Nestandardní vícenáklady budou účtovány dle aktuální výše - např. speciální manipulace, celní inspekce, služby na vyžádání, skladné vzniklé z důvodu prodlení při importním či exportním proclení, kurýrní poplatky apod.
6. Náklady spojené s čekáním na nakládce / vykládce – první 2 hodiny zdarma, za každou další započatou hodinu bude účtováno 500 Kč
7. DPH není součástí ceny. Mezinárodní přepravu účtujeme bez DPH. Přepravu po Evropské Unii s DPH.
8. Pokud není v uvedeno jinak, cenová nabídka nezahrnuje přepravní pojištění nad odpovědnosti dopravce dle CMR.
9. Pro plnohodnotné pojistné krytí doporučujeme uzavřít zvlášť přepravní pojištění, které Vám v případě zájmu a písemném uvedení v objednávce rádi nabídneme. Pojištění zajištěné naší společností podléhá obvyklým podmínkám pojistných smluv vystavovaných pojišťovacími společnostmi.
10. Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace z odpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši CZK 1000, a to z důvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.
11. Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.
12. Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci, platný od
BDP-WAKESTONE s.r.o., Laglerové 1075/4, 161 00 Praha 6, DIČ CZ27248241 Strana 1 / 1
následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového, navýšený o 1 %.

 

Sledujte novinky na našem Fb