Home

services contacts projects social responsibility branches

Smart Logistic Solutions

We enjoy our work and have fun doing it. That´s what makes difference in our approach to our customers, suppliers and employees. We highly value our employees. It is not an anonymous structure. Every promise or decision has its face with full responsibility.

Communication and constant access to information is a priority. We use modern IT solutions which fits clients’ needs.

 

Air
sea
road
rail
warehousing
customs
4pl

We are creative and love finding solutions to our client´s difficult and sudden needs.

As well as the regular daily ones. We specialize in logistical chains with added value, most often in these fields: retail, chemical industry, automotive.

Thanks to our JV partner BDP International we are big enough to handle any logistical project anywhere in the world. But we are local enough to understand the requirements and needs of our clients and to give them a competitive advantage on regional and international market.

Wakestone - E.stone

Electronic watchdog
it´s under your control even while you are asleep!

E.stone brings modern web interface tailored to individual needs of customers.

Wakestone - E.Stone

Projects

Projects are custom tailored solutions that stem from the requirements of a customer and can be generalized as “best in class” solutions universally applicable for other customers with similar needs.

Branches
 • Prague

  BDP WAKESTONE s.r.o.
  U Špejcharu 409
  25267 Tuchoměřice
  Czechia

 • Liberec

  BDP WAKESTONE s.r.o.
  Chrastavská 327/23
  46001 Liberec
  Czechia

 • Ostrava

  BDP WAKESTONE s.r.o.
  Prokešovo náměstí 2020/6
  70200 Ostrava - Moravská Ostrava
  Czechia

 • Česká Třebová

  BDP-Wakestone s.r.o.
  Průmyslová 2180
  560 02 Česká Třebová
  Czechia

 • Písek

  BDP-WAKESTONE s.r.o.
  Tř. Národní svobody 34
  397 01 Písek
  Czechia

Recent articles

Chinese New Year 2020

Oslavy Čínského nového roku proběhnou v roce 2020 velmi brzy.

Naše kanceláře v Číně budou zavřené od 24.1. do 30.1. 2020

Vzhledem k tomu, že tyto svátky následují velmi rychle po našich vánočních/novoročních svátcích - a některé továrny v Číně budou zavírat už po 20.1., - bude tlak na místo na lodích enormní (během svátků samotných ruší rejdaři některé odjezdy a v přístavech se tak hromadí kontejnery, které se postupně odlodí po skončení svátků). Doporučujeme včas plánovat nakládky importního zboží v Číně, aby bylo možné zajistit požadovaný prostor na lodích.

Plující požáry

Požár - všichni se ho bojí a námořníci dvojnásob. Může se to zdát až absurdní - loď přece pluje na vodě a je tedy obklopená nekonečným množstvím vhodné látky k uhašení ohně. Přes to si požáry na lodích vyžádají ročně mnoho životů a ztrát celých lodí. Všichni, kteří pracují na nákladní lodi, musí být náležitě vycvičeni v hašení různých druhů požárů a dá se říci, že dobře vycvičené posádky dosahují úrovně dobrovolných hasičů na pevnině.

IMO 2020 – dodatečné palivové poplatky již od 1.12.2019

Již dříve jsme zmiňovali, že od 1.1.2020 platí bez výjimky podle nařízení IMO 2020 povinnost používat v námořní dopravě nízkosirná paliva. Alternativně lze používat dosavadní palivo s vyšším podílem síry (3,5%) – to však pod podmínkou instalace a používaní filtrů výfukových plynů, tzv. scrubberů.

Nedeklarované nebo nesprávně deklarované nebezpečné zboží - Trojský kůň na palubách lodí.

Převoz nebezpečného zboží je vždy poměrně riziková záležitost. Toto riziko lze vždy snížit vytvořením správných přepravních podmínek pro daný typ nákladu. Je také zřejmé, že pokud se správné podmínky nevytvoří, může se z nebezpečného zboží stát tikající bomba.

IMO 2020 - u automobilů se optimalizuje aerodynamika, u lodí hydrodynamika

Zatímco přístavy horečně naskladňují nízkosirná paliva a rejdaři na své lodě instalují scrubbery, aby splnili podmínky IMO 2020 (IMO podle svého posledního stanoviska nehodlá zavádět žádné přechodné období - všechny lodě, které nebudou v lednu 2020 splňovat limity budou oficiálně unseaworthy, neschválené pro plavbu), stavitelé lodí již hledí vstříc rokům 2025 a 2050, které p

Follow us on Fb