Newsletter 12/2023: Aktuální situace v mezinárodní přepravě

Newsletter 12/2023: Aktuální situace v mezinárodní přepravě

Dle nařízení Rady č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, čl. 3g odst. 1 písm. d) se od 30.9.2023 zakazuje přímo či nepřímo dovážet nebo nakupovat výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XVII.

Upozornění pro dovozce železa a oceli a výrobků z nich

Dle nařízení Rady č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, čl. 3g odst. 1 písm. d) se od 30.9.2023 zakazuje přímo či nepřímo dovážet nebo nakupovat výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XVII., jsou-li zpracovány ve třetí zemi a obsahují výrobky ze železa a oceli pocházející z Ruska uvedené v příloze XVII., v případě produktů uvedených v příloze XVII. zpracovaných ve třetí zemi a obsahujících výrobky z oceli pocházející z Ruska kodů 7207 11, 7207 12 10 nebo 7224 90 se tento zákaz použije od 1.4..2024 pro kód KN 7207 11, a od 1.10.2024 pro kódy KN 7207 12 10 a 7224 90.
 
 

Co musím vědět předtím, než plánuji dovážet do Unie výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XVII, pokud jsou zpracovány ve třetí zemi.

Zákaz dovozu výrobků ze železa a oceli zpracovaných ve třetí zemi za použití ruských vstupů ze železa a oceli - důkaz o zemi původu vstup.
Článek 3g písm. d) zakazuje dovoz nebo nákup výrobků zpracovaných ve třetí zemi za použití vstupů ze železa a oceli pocházejících z Ruska v Unii.
 

Důkaz o zemi původu:

Aby bylo zajištěno provádění zákazu, stanoví tentýž článek povinnost dovozce do EU poskytnout důkaz o zemi původu vstupů ze železa a oceli použitých ve třetí zemi pro zpracování výrobků ze železa a oceli dovážených do Unie. Za dostatečný důkaz země původu železa nebo oceli použitých jako vstupy lze považovat následující dokumenty:
 

V případě polotovarů

Certifikát o zkoušce ve válcovně (MTC)

- stanovení názvu zařízení, kde probíhá výroba, názvu země odpovídajícího tepelnému číslu (země tavicí pánve) spolu se zařazením výrobku do podpoložky (šestimístný kód).
 

V případě hotových výrobků

Certifikát o zkoušce ve válcovně (MTC nebo certifikáty o zkoušce ve válcovně (MTC)
 
- pokud nelze všechny důležité informace shrnout do jednoho MTC:
 
- stanovení názvu země a názvu zařízení odpovídajícího tepelnému číslu (země tavicí pánve) spolu se zařazením do podpoložky (šestimístný kód).
 
- název země a název zařízení, kde se provádějí následující zpracovatelské operace, je-li to relevantní:
 
 • Válcování za tepla
 • Válcování za studena
 • Žárové pokovování
 • Elektrolytické pokovování
 • Organické potahování
 •  Svařování
 • Děrování, protlačování
 • tažení/protahování
 • ERW/SAW/HFI/Laserové svařování
Dovozce je odpovědný za informace uvedené v MTC nebo v předchozím MTC a předložené celním orgánům členského státu dovozu jako důkaz země původu použitých vstupů ze železa a oceli. 
 
-Celní orgány mohou v případě důvodných pochybností požadovat další důkazy, například dodatečné samostatné certifikáty o zkouškách pro různé stupně přeměny, kterými výrobek prošel. Všechna MTC by měla být ve vzájemném souladu. Dovozce by měl vynaložit náležitou péči, aby zajistil přesnost poskytnutých informací.

-Zahájení uplatňování zákazu v závislosti na výrobku

-Zákaz dovozu nebo nákupu výrobků ze železa a oceli zpracovaných ve třetích zemích za použití železa nebo oceli pocházejících z Ruska se uplatňuje v různých okamžicích v závislosti na použitých vstupech:
 

Vstupuje v platnost zákaz dovozu nebo nákupu:

 • od 1. dubna 2024 pro produkty přílohy XVII obsahující produkty kódu KN 7207 11

 • od 1. října 2024 pro výrobky uvedené v příloze XVII obsahující výrobky kódů KN 7207 12 10 nebo 7224 90
 • od 30. září 2023 pro výrobky uvedené v příloze XVII, které obsahují jiné výrobky než výrobky kódů KN 7207 11, 7207 12 10 nebo 7224 90  
Vzhledem k tomu, že výrobky kódů KN 7207 11, 7207 12 10 a 7224 90 jsou polotovary, znamená to, že od 30. září a před 1. dubnem 2024 u výrobků, které používají vstupy kódu KN 7207 11, a před 1. říjnem 2024 u výrobků, které používají vstupy kódů KN 7207 12 10 nebo 7224 90, může být v MTC uvedena Ruská federace jako název země odpovídající tepelnému číslu (země tavicí pánve). Ruská federace by však neměla být uvedena jako země, kde byly provedeny ostatní zpracovatelské operace. (tj. válcování za tepla, válcování za studena atd.), aby bylo možné výrobek dovážet nebo nakupovat v Unii.

Po 1. dubnu 2024 pro výrobky používající vstupy kódu KN 7207 11 a po 1. říjnu 2024 pro výrobky s kódem KN 7207 11. Výrobky používající vstupy kódů KN 7207 12 10 nebo 7224 90, jakož i od 30. září 2023 pro výrobky používající všechny ostatní vstupy železa nebo oceli uvedené v příloze XVII, by se Ruská federace neměla uvádět jako název země odpovídající tepelnému číslu (země tavicí pánve) a neměla by se uvádět ani jako země, kde byly provedeny ostatní zpracovatelské operace.
 

Vzor certifikátu o zkoušce materiálu

1. Název výrobce                

V horní části certifikátu o zkoušce materiálu je uvedeno jméno výrobce, který výrobek vyrobil. V tomto příkladu je jasně uveden název společnosti včetně adresy. Obecně MTC obsahuje jméno výrobce, logo, zemi původu atd.
 

2. Číslo šarže/číslo tavby materiálu/číslo odlitku

Číslo šarže nebo tepelné číslo materiálu musí být uvedeno v MTC, aby byla zajištěna primární sledovatelnost jakéhokoliv daného materiálu. Odpovídající tepelné číslo se musí shodovat s tepelným číslem uvedeným na certifikátu. Mechanické a chemické vlastnosti jsou spojeny s tímto číslem šarže pro správnou identifikaci.

3. Třída a specifikace materiálu

Specifikace a třída materiálu poskytují chemické, mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu. Jak je vidět na obr. 1, materiál je duálně certifikovaná nerezová ocel TP 316/316L.
 
 

4. Podmínky dodání

Certifikace o zkoušce materiálu potvrzuje dodací stav materiálu dle objednávky. Tato kategorizace může zahrnovat, jak je produkt vyroben, typ výrobního procesu, zda je vyroben za tepla nebo za studena, bezešvý nebo svařovaný atd. MTC zahrnuje ve zprávě tyto zkratky:
 
i.    W – svařované (RT nebo UT)
ii.    SMLS (bezešvé)
iii.    WX - svařované (100% RT)
iv.    WU - svařované (100% UT)
 

5. Rozměry materiálu

Součásti certifikátu jsou i rozměry výrobku. Rozměry se liší v závislosti na typu produktu.

6. Hmotnost

Hmotnost materiálu na jednotku délky je rovněž uvedená v protokolu o zkoušce
 

7. Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti informují o pevnosti, tvrdosti a tažnosti materiálu.
 

8. Chemická analýza

 
Chemická analýza je uvedena v MTC odpovídající tepelnému číslu. Chemické složení každého legujícího prvku by mělo odpovídat požadavkům na prvek podle objednávky.
 

9. Tepelné zpracování

 
Součástí MTC jsou také požadavky na tepelné zpracování. Specifické procesy ohřevu nebo chlazení, kterými materiál prošel, musí být uvedeny v certifikátu o zkoušce materiálu.
 

10. Požadavky na hydrotest a nedestruktivní testování

 
Podrobnosti o všech testech jsou uvedeny v této části. Tato část obsahuje další podrobnosti, jako je test PMI, soulad s NACE atd.
 

11. Certifikovaný podpis

 

12. Poslední části MTC je podpis a razítko oprávněné osoby, která zodpovídá za správnost údajů.

 

Další články

Newsletter 22/2024: Aktuální situace v mezinárodní přepravě

V dnešním vydání se podíváme nejen, co se děje na nebi, kolejích a moři, ale i na novou fázi zavádění ICS 2.

Newsletter 21/2024: Aktuální situace v mezinárodní přepravě

Od 1. dubna se letecké přepravy dostaly do období letního letového řádu což v praxi znamená navýšení letových frekvencí či znovuotevření linek do přes zimu nelétaných destinací.

Elektronické T2L: Zjednodušení celních procesů v EU

Co je to elektronické T2L a jak funguje? Jaké jsou jeho hlavní výhody? Jak používat systém PoUS pro podávání a správu žádostí o T2L? A jak Vám naše oddělení celních služeb může pomoci?

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavolejte mě zpět

Zanechte nám Vaše telefonní číslo a my se Vám ozveme zpět.

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.